Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
O parafii / Prace remontowe

O parafii / Prace remontowe:

Rok 2010

Styczeń: Wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków o dotację na wymianę pokrycia dachowego w kościele odrzucony. W uzasadnieniu stwierdzono brak wymogów formalnych, min. aktu własności działki na której posadowiony jest kościół.

Luty: Rada duszpasterska pozytywnie zaopiniowała wybór firmy dekarskiej i ciesielskiej p. Kazimierza Kulasiaka z Chyżnego w celu wykonania prac przy wymianie dachu.

Marzec: Uzyskujemy pozwolenie konserwatorskie na wykonanie badań konserwatorskich dekoracji malarskiej ścian i sklepienia kościoła parafialnego. Konserwatorzy podejmują te prace.

Kwiecień: Otrzymujemy przychylny protokół z wyniku przeglądu prac zabezpieczających zabytkowy kościół w Lipnicy Wielkiej sporządzony przez dra inż. Stanisława Kaczmarczyka, rzeczoznawcę budowlanego. Uzyskujemy aktualne pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac przy zabytku w zakresie wymiany pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą i naprawy uszkodzonych elementów więźby dachowej oraz wymiany posadzki lastrykowej w nawie kościoła. Kamieniarze wyłożyli piaskowcem schody i podest na ganku plebanii od strony parkingu  i od strony kościoła.     

Czerwiec: Uzyskujemy ze Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wykonanie prac budowlanych w kościele pw. św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej polegających na wymianie pokrycia dachu z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą i na naprawie uszkodzonych elementów więźby dachowej oraz na wymianie posadzki z płytek lastrykowych na płytki marmurowe. Rozpoczynamy prace polegające na ustawieniu rusztowania przy wieży i wymianie pokrycia dachowego oraz na usunięciu zużytego i montażu nowego odeskowania dachu wieży.
Na plebanii wymieniliśmy kocioł centralnego ogrzewania na opalany węglem – eko-groszkiem i zmodernizowaliśmy instalację grzewczą co.
 W kaplicy w Kiczorach: zakładamy granitowe parapety zewnętrzne.

Lipiec: Otrzymujemy od Bogusława Krówki, konserwatora dzieł sztuki Sprawozdanie z wykonanych badań odkrywkowych i program prac konserwatorskich polichromii kościoła pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej.

Sierpień: Pomyślnie kończymy prace przy wymianie pokrycia dachowego wieży kościoła parafialnego.

Październik: w kaplicy w Przywarówce - malowanie ścian kaplicy.

Listopad: w kaplicy w Przywarówce - wykonanie i montaż drzwi w wejsciu głównym, w wejściu bocznym i w wejściu do zakrystii.

Grudzień: Złożenie kolejnego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie prac konserwatorskich przy polichromii kościoła parfialnego.
W kaplicy w Kiczorach - rozpoczęcie prac przy umocnieniu nabrzeża potoku okalajacego kaplicę.

Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Środa XXX tygodnia okresu zwykłego
27 października 2021r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia