Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
O parafii / Prace remontowe

O parafii / Prace remontowe:

Rok 2008

Luty: wykonanie ekspertyzy stanu zagrzybienia ścian i polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego

Kwiecień: przygotowanie wstępnego programu prac konserwacyjnych przy polichromii kościoła parafialnego

Czerwiec: wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki geotechniczne w rejonie budynku kościoła
 
Sierpień: wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kościoła i opracowanie programu wymaganych zabezpieczeń

Wrzesień: wojewódzki konserwator zabytków pozwala na wykonanie prac przy odwodnieniu kościoła, prac przy fundamentach, ścianach, i sklepieniu oraz konstrukcji więźby dachowej wraz z izolacją i na konserwację polichromii kościoła
 - zgłaszamy do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu roboty budowlane  w zakresie remontu istniejącej kanalizacji burzowej przy kościele i remontu istniejącej opaski wokół murów kościoła
 
Październik: składamy sprawozdanie z wykonania ekspertyzy konstrukcyjnej, geotechnicznej, mykologicznej, wraz z programem konserwatorskim w kościele parafialnym, a co za tym idzie z wykorzystania środków przyznanych w dotacji od urzędu marszałkowskiego

Listopad: otrzymujemy projekt pomnika nagrobnego ks. Prałata Stanisława Kani i elementy brązowe tego nagrobka wykonane w pracowni rzeźbiarskiej p. Karola Badyny w Krakowie,
- pod nadzorem p. Eugeniusza Grochala wykonano pierwsze iniekcje w pęknięciach i sklepienia świątyni

Grudzień: Składamy wniosek o kolejną dotację z urzędu marszałkowskiego województwa małopolskiego na konserwację polichromii i sklepienia w kościele
- W kaplicy w Kiczorach: Firma Rduch zamontowała nowy system nagłośnienia wewnętrznego i zewnętrznego
- W kaplicy w Przywarówce zakupiliśmy rzutnik wraz z ekranem.  
- W Przystani Górskiej w Przywarówce przygotowaliśmy i wyposażyliśmy kącik dla zakrystii (zakup szafy i szat liturgicznych),
Na bieżąco poddajemy renowacji naczynia liturgiczne w kościele parafialnym, sprzęt nagłośnieniowy i mechanizm napędu dzwonów w kościele.

 

 

 

 

Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Środa XXX tygodnia okresu zwykłego
27 października 2021r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia