Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Archiwum

Archiwum:

News

Zmarł ks. prałat Tadeusz Juchas

Data dodania: 2014-05-17

      Brakło Mu czterech dni, by cieszyć się wśród nas 42. rocznicą święceń kapłańskich. Był dziekanem dekanatu nowotarskiego (na zdjęciu towarzyszy biskupowi Damianowi Muskusowi). Skończył zaledwie 65. rok życia. Od blisko 30 lat związany z sanktuarium Gaździny Podhala w Ludźmierzu, najpierw jako administrator, by w 1991 roku objąć funkcję proboszcza.
       Organizator wizyty papieskiej św. Jana Pawła II w tym sanktuarium 7 czerwca 1997 r. Jeden z inicjatorów pielgrzymki Sursum Corda, upamiętniającej rokrocznie tamtą wizytę. Wspomnimy Go zapewne wielokrotnie na na szlaku tej pielgrzymki za kilkanaście dni. Świątynia w Ludźmierzu za Jego proboszczowania otrzymała tytuł Bazyliki Mniejszej. Okala ją uroczy, uduchowiony ogród różańcowy.
    Zawsze chętnie witał Orawiaków w saktuarium.
    Martwił się, gdy ich nie zauważał w czasie uroczystości.

News

Wspomnienie pogrzebu śp. Marii Lichosyt

Data dodania: 2014-05-04

      Postanowiliśmy zapisać w zdjęciu, słowie i dźwięku wspomnienie pogrzebu śp. Marii Lichosyt.
    Mamy świadomość, którą utwierdza nasza wiara, że nie znajdziesz trwalszego zapisu naszego uznania, pamięci i szacunku dla Zmarłego niż ofiarowanie w Jego, Jej intencji Mszy św. Poniżej publikujemy wykaz Mszy św. zamówionych przez uczestników pogrzebu w intencji śp. Marii Lichosyt.

News

Przed pogrzebem śp. Marii Lichosyt

Data dodania: 2014-04-29

       Dziś (29 kwietnia 2014 r.) we wczesnych godzinach rannych zmarła śp. Maria Lichosyt. Oczekuje na powszechne zmartwychwstanie po długiej i ciężkiej chorobie, zaopoatrzona sakramentami świętymi, otoczona troskliwą opieką dzieci i wnuków, pielęgnowana przez miejscową służbę zdrowia.

News

Wirtualny dodatek do ogłoszeń parafialnych

Data dodania: 2014-04-27

         W ogłoszeniach duszpasterskich dzisiejszej niedzieli mało miejsca poświęciliśmy naszym Siostrzyczkom i Braciszkom uczącym się w klasach trzecich szkół podstawowych. Warto Im poświęcić dłuższą chwilkę, bo oni w najbliższą niedzielę przeżyją pierwszą rocznicę przyjęcia pierwszej Komunii świętej (to było 12 maja 2013 r.) Uzupełniamy to przeoczenie, mianowicie:

News

Kanonizacja JP2 i J 23...

Data dodania: 2014-05-13

...już dziś!
 
     
      Wstańcie! Nie lękajcie się! Chodźcie! Módlcie się i zaufajcie Miłosierdziu Bożemu, w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji życiowej 
 
 

News

Czwarty tydzień Wielkiego Postu poświęcamy na rekolekcje

Data dodania: 2014-03-22

       Kogo Duch Boży upatrzył sobie, by był narzędziem Jego działania wśród nas? Dzieci i młodzież poprowadzi rekolekcyjną ścieżką ks. Łukasz Gąsiorowski, pallotyn, wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża św. w Smižanach na Słowacji.
      Starszych na rekolekcyjny chłodnicek zabierze ks. prałat Władysław Zązel, proboszcz parafii Najświętszego Imienia Maryi w diecezji bielsko-żywieckiej. 
         Spójrzmy na pasterzy (ks. Władek w ujęciu medialnym, ks. Łukasz na fotkach z własnych zbiorów) i nie zapominajmy o nich w modlitwie.
 
 

News

Józefina potrzebuje pomocy sprytnych, mądrych, młodych detektywów

Data dodania: 2014-03-13

   Wiosna idzie! Na krakowskim Salwatorze, na grobie rodzeństwa Machayów, w tym Józefiny Mikowej zakwitły już niewinne przebiśniegi. Również i one opowiadają o czystej Ewangelii, którą swym życiem odzwierciedliła Józefina. Czysta Ewangelia w życiu i męczeństwie Józefiny. Pisał o tym w ostatnim numerze Gościa Niedzielnego (10/2014, s. 48-49) red. Piotr Legutko po rozmowie z bpem Grzegorzem Rysiem, przekonanym o świętości Męczennicy z Montelupich, z 1942 r.
    Czysta Ewangelia w życiu Józefiny. Niebawem wyrośnie dla Niej nowy niewinny przebiśnieg w Zubrzycy Dolnej. Tam, w Szkole Podstawowej przymierzają się do nadania placówce Jej patronatu. Z naszej Lipnickiej SP 2 w Centrum, której patronuje Bohaterka z mężem już niebawem rozbiegną się przebiśniegi - dzieciątka, które przeprowadzą w środowisku śledztwo nt. śladów Mików w naszej wsi.
   

News

Pełny tekst homilii papieża Franciszka podczas Mszy św. kanonizacyjnej bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II 27 kwietnia 2014 na Placu św. Piotra

Data dodania: 2014-03-05

To doskonałe zwieńczenie Wielkiego Tygodnia i Oktawy Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Przeczytajmy:
 
       W centrum dzisiejszej niedzieli wieńczącej Oktawę Wielkanocy, a którą Jan Paweł II zechciał poświęcić Miłosierdziu Bożemu, znajdują się chwalebne rany Jezusa zmartwychwstałego.

       Pokazał je już po raz pierwszy, gdy ukazał się apostołom, wieczorem tego samego dnia po szabacie, w dniu Zmartwychwstania. Ale tamtego wieczoru nie było Tomasza i gdy inni powiedzieli mu, że widzieli Pana, odpowiedział, że jeśli nie zobaczy i nie dotknie tych ran, nie uwierzy. Osiem dni później Jezus ukazał się ponownie w Wieczerniku, pośród uczniów i był tam również Tomasz. Zwrócił się wówczas do niego i poprosił, by dotknął Jego ran. Wówczas ten szczery człowiek, przyzwyczajony do osobistego sprawdzania, ukląkł przed Jezusem i powiedział: "Pan mój i Bóg mój" (J 20, 28).

     Rany Jezusa są zgorszeniem dla wiary, ale są również sprawdzianem wiary. Dlatego w ciele Chrystusa Zmartwychwstałego rany nie zanikają, lecz pozostają, gdyż rany te są trwałym znakiem miłości Boga do nas i są niezbędne, by wierzyć w Boga. Nie po to, by wierzyć, że Bóg istnieje, ale aby wierzyć, że Bóg jest miłością, miłosierdziem i wiernością. Święty Piotr, cytując Izajasza, pisze do chrześcijan: "Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni" (1 P 2, 24; por. Iz 53, 5).

     Św. Jan XXIII i św. Jan Paweł II mieli odwagę oglądania ran Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego boku. Nie wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim, Jego krzyżem. Nie wstydzili się ciała swego brata (por. Iz 58, 7), ponieważ w każdej osobie cierpiącej dostrzegali Jezusa. Byli to dwaj ludzie mężni, pełni parezji [szczerości] Ducha Świętego i złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia.

      Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był w nich Bóg; silniejsza była w nich wiara w Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka i Pana historii; silniejsze było w nich miłosierdzie Boga, które objawia się w tych pięciu ranach; silniejsza była macierzyńska bliskość Maryi.

      W tych dwóch ludziach kontemplujących rany Chrystusa i świadkach Jego miłosierdzia była "żywa nadzieja" wraz z "radością niewymowną i pełną chwały" (1 P 1,3.8). Nadzieja i radość, jaką zmartwychwstały Chrystus daje swoim uczniom i których nic i nikt nie może ich pozbawić. Paschalna nadzieja i radość, przeszedłszy przez tygiel odarcia z szat, ogołocenia, bliskości z grzesznikami aż do końca, aż do mdłości z powodu goryczy tego kielicha. Oto są nadzieja i radość, jaką dwaj święci papieże otrzymali w darze od zmartwychwstałego Pana i z kolei przekazali obficie Ludowi Bożemu, otrzymując za to nagrodę wieczną.

      Tą nadzieją i tą radością żyła pierwsza wspólnota wierzących w Jerozolimie, o której mówią nam Dzieje Apostolskie (por. 2, 42-47). Jest to wspólnota, w której żyje się tym, co najistotniejsze z Ewangelii, to znaczy miłością, miłosierdziem, w prostocie i braterstwie.

       Taki obraz Kościoła miał przed sobą Sobór Watykański. Św. Jan XXIII i św. Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym, aby odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu, który nadali mu święci w ciągu wieków. Nie zapominajmy, że to właśnie święci prowadzą Kościół naprzód i sprawiają, że się rozwija. Zwołując Sobór, św. Jan XXIII okazał taktowne posłuszeństwo Duchowi Świętemu, dał się Jemu prowadzić i był dla Kościoła pasterzem, przewodnikiem, który sam był prowadzony. To była jego wielka posługa dla Kościoła. Był papieżem posłuszeństwa Duchowi Świętemu.

      W tej posłudze Ludowi Bożemu św. Jan Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno On z nieba towarzyszy i go wspiera.

         Niech ci obaj nowi święci pasterze Ludu Bożego wstawiają się za Kościołem, aby w ciągu tych dwóch lat procesu synodalnego był on posłuszny Duchowi Świętemu w posłudze duszpasterskiej dla rodziny. Niech nas obaj nauczą, byśmy nie gorszyli się ranami Chrystusa, abyśmy wnikali w tajemnicę Bożego Miłosierdzia, które zawsze żywi nadzieję, zawsze przebacza, bo zawsze miłuje.
 
Papież Franciszek 
 

News

Budżet Województwa Małopolskiego łaskawy dla kościoła św. Łukasza

Data dodania: 2014-03-06

       Z satysfakcją i wdzięcznością dla sympatyków fary lipnickiej informujemy, że otrzymaliśmy kolejną dotację z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 45 tys. złotych na kontynuację prac konserwatorskich polichromii przęsła zachodniego sklepienia naszego kościoła.

News

Na wakacje w roku kanonizacji JP2

Data dodania: 2014-03-08

      Najpierw propozycja dla dzieci.

     Trwają zapisy na wyjazd wakacyjny scholi dziecięcej Exodus i Zorganizowanej Obrazy Boskiej, czyli naszych ministrantów : ) na Węgry do miejscowości... Péliföldszentkereszt : ) - może do końca wypoczynku się nauczymy tej nazwy, zwłaszcza gdy usłyszymy jak ją wypowiadają sami Węgrzy : ) póki co możemy przyjąć, że schola i kilku ministrantów jadą do Peli : ) Szczegóły wyjazdu na plakacie poniżej. Zapisy i pierwsze wpłaty (do końca marca 100 PLN) przyjmuje ks. Krzysztof Jarosz.

        Teraz dla młodzieży. Nie młodszej niż gimnazjalista na wylocie ; )


« 1 2 3 4 5 ...6 »

Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
III Niedziela Wielkiego Postu
3 marca 2024r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia