Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Archiwum

Archiwum:

News

Błogosławieństwo papieskie na 2013 rok dla naszej parafii

Data dodania: 2013-01-27

     Tradycyjnie na Boże Narodzenie Ojciec św. Benedykt XVI przygotował obrazek, który rozdaje wiernym na Nowy Rok z życzeniami i modlitwą. Tym razem jest to Narodzenie i adoracja pasterzy - obraz Leonardo Bassano (1557-1622) ze zbiorów w apartamencie papieskim, w pałacu apostolskim. Ojciec św. dołączył do niego motto - wers prorocki z Psalmu 85, wers 12: Veritas de terra orta est! czyli Wierność z ziemi wyrośnie!
       Właśnie taki obrazek otrzymaliśmy z życzeniami, zapewnieniem o modlitwie i  błogosławieństwem papieskim, które można przeczytać poniżej.
Dziękujemy Ojcze Święty!  a.z.

News

Przed pogrzebem śp. Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski

Data dodania: 2013-01-26

       Jak informuje rzecznik Episkopatu Polski, ks. Józef Kloch, w minioną środę, 23 stycznia br. o godz. 21.30, w szpitalu przy ul. Płockiej w Warszawie, zmarł kard. Józef Glemp, Prymas Polski. 2 lutego obchodziłby 30. rocznicę kardynalatu. Miał 83 lata. (na zdjęciu z abpem Henrykiem Muszyńskim w 2009 r. w momencie rezygnacji z tytułu Prymasa Polski).
          Wiadomość o śmierci Prymasa była jedną z ostatnich informacji, które dotarły do nas z Polski na przyjaznej ziemi argentyńskiej. Duże wrażenie wywarła na nas reakcja polskich misjonarzy pracujących w prowincji Misiones, którzy z uwagą śledzili doniesienia o śmierci Arcypasterza, o Jego pogrzebie, o szacunku, który wzbudził Prymas wśród wiernych i duchowych. Życie pomykało jak zwykle w placówce misyjnej, ale przeplatało się z refleksjami, wspomnieniami, podsumowaniami życia Prymasa podejmowanymi przez księży. Nie zabrakło misyjnego, kapłańskiego requiem aeternam w intencji Zmarłego.
         Ogólnoświatowy zasięg modlitewnego hołdu dla Zmarłego Prymasa Polski. Ot, skromny przyczynek do wielu ciepłych słów hołdu przed pogrzebem wypowiedzianych o Zmarłym.
 
        Kim był Ksiądz Prymas?  Obejrzyjmy...przeczytajmy poniżej...

News

Kolędowanie odmieniamy przez wszystkie przypadki, głównie w liczbie mnogiej

Data dodania: 2013-01-06

Najpierw o kolędzie na wesoło:
Podczas kolędy ksiądz wręczył małemu Wendkowi obrazek z wizerunkiem świętego. Mały obejrzał obrazek i pyta:
- Masz więcej?
Ksiądz dał mu jeszcze cztery. Mały pooglądał wszystkie i pyta:
- A z dinozaurami masz? : )
 
albo:
 
Przychodzi ksiądz po kolędzie do rodziny Łukasza i oczywiście zadaje Łukaszowi standardowy zestaw pytań:
- A ile masz lat ?
- Siedem ...
- A do kościółka chodzisz ?
- Chodzę ...
- Co niedziela ?
- Co niedziela ..
- Z całą rodziną ?
- Z całą ...
- A do którego ?
- O proszę księdza, wiele jest takich kościołów: chodzimy do Biedronki, czasem do Silli, a nawet do L'eclerca : )
 
albo inny:
 
       Do Janowiaków przyszedł ksiądz z kolędą. Po modlitwie i poświęceniu domu zwraca się do małej dziewczynki:
- Umiesz się żegnać, dziecko?
- Umiem. Do widzenia! : )
       Teraz już całkiem poważnie. Kolędowanie wciąga. W Święto św. Szczepana plebanię odwiedziło 8 zespołów kolędniczych. Jeden rodzinny. Z malutkim aniołkiem, który miał jeszcze mniejszą aureolkę na druciku. Jeden młodzieżowy z panią nauczycielką i akordeonistą. Była też na plebanii Baba i Żyd. Byli potomkowie babiogórskich Wolorzy w łorawskim łodziyniu. Był anioł Butterfly, z delikatnymi, przeźroczystymi liliowymi skrzydełkami motylka (na zdjęciu obok).
         Nie mieliśmy pewności które drzwi otwierać, bo przychodzili do tych od kościoła i do tych od parkingu.
    W święto św. Jana wędrowali również pobłogosławieni w św. Szczepana Kolędnicy Misyjni. Nie licząc jednego incydentu, w którym zamroczona alkoholem kobieta naubliżała dzieciom i tyrpnęła jednego z kolędników - ich posłanie i dzieło spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem w całej parafii. Zmęczeni ale zadowoleni kolędnicy uzbierali łącznie ponad 11 tysięcy złotych dla swych koleżanek i kolegów w Wietnamie i Argrentynie.
   Dokładny harmonogram ostatniego tygodnia kolędy w Nowym Roku w ogłoszeniach duszpasterskich. Kilka szczegółów o tym kim są Kolędnicy Misyjni, gdzie ich można spotkać i odkąd działają można przeczytać w kąciku Warto wiedzieć.
          Poniżej natomiast publikujemy udział ministrantów w pierwszym tygodniu kolędy w Nowym Roku i zasady obowiązujące ministrantów po kolędzie.a.z. 
 

News

Rok 2012 to już historia. Przybliżająca nam niebo historia.

Data dodania: 2013-01-01

      W 2012 roku udzieliliśmy 86 chrztów. Od 2010 liczba chrztów wzrasta. To jest bardzo dobra wiadomość. Wątpliwości rodzą się, kiedy spojrzymy na kraj urodzenia dzieci. Niemcy, Irlandia, Stany Zjednoczone. Najwięcej Lipniczan za granicą urodziło się w Anglii i Austrii. Co piąte dziecko ochrzczone u św. Łukasza urodziło się za granicą, w miejscu pracy rodziców. Istnieje duża obawa, czy tu wróci, skoro nawet i tu urodzeni często szukają swego miejsca w Europie i na świecie z dala od wsi i parafii. Niepokój rodzi również powiększająca się ilość dzieci chrzczonych przez rodziców, którzy nie zawarli sakramentalnego związku małżeńskiego. W tym roku już 20% rodziców chrzczących swe dzieci musiało podpisywać oświadczenie o konieczności wychowania religijnego dziecka, ponieważ nie zawarli ślubu katolickiego, który wydaje się najmocniejszą gwarancją dbałości rodziców katolickich o takie, religijne wychowanie.
    Mimo powyższych wątpliwości wiadomość o podnoszącej się liczbie chrztów jest bardzo dobra, zwłaszcza jeśli zestawimy ją z liczbą zgonów i pogrzebów w parafii - w minionym roku 32 pogrzeby (o trzy osoby więcej niż w ubiegłym roku). Niewiele brakło a wskaźnik chrztów trzykrotnie przewyższyłby w tym roku liczbę zgonów. Bogu i rodzicom przyjmującym potomstwo niech będą dzięki!
    Spośród zmarłych 8 osób zmarło przed ukończeniem 60 roku życia, 2 popełniły samobójstwo.
    W 2012 r. 69 dzieci przystąpiło do I Komunii św. a w drugich klasach przygotowuje się aktualnie 59 dzieci, w tym jedno w Anglii i jedno w Austrii. W minionym roku bierzmowanie przyjęło 77 młodych a do bierzmowania w listopadzie  br. przygotowuje się 59 kandydatów. W minionym roku odroczyliśmy termin bierzmowania dla jednego z kandydatów. Obecnie zagrożonych odroczeniem terminu bierzmowania jest sześciu kandydatów.
       Podnosi się od trzech lat liczba zapowiedzi przedślubnych. W 2012 r. wygłosiliśmy ich 66, rok temu 61, dwa lata temu 46. To samo dotyczy par małżeńskich zawierających sakramentalny związek małżeński w naszym kościele. W minionym roku pobłogosławiliśmy 45 ślubów, w 2011 38, w r. 2010 29 ślubów. W jednym wypadku katoliczka zawarła związek małżeński z druzem, wyznawcą religii wywodzącej się z islamu, reprezentowanej najliczniej w Syrii i Libanie, pozostali małżonkowie to katolicy.  
        W 2012 roku przyjęliśmy 143 tys. Komunii św. - nieco więcej niż w poprzednich latach. Kapłani w czasie wizyt u chorych rozdali 776 Komunii św. Nadzwyczajny szafarz Eucharystii, p. Franciszek Janowiak rozdał 1031  Komunii św. Łącznie zatem w czasie wizyt  u chorych udzieliliśmy 1807 Komunii św., czyli o blisko 150 więcej niż rok temu i o blisko 600 więcej niż w roku 2010. Kapłani udzielili też 75 osobom namaszczenia chorych.
        Porównanie ilości zmarłych (32) i namaszczonych (75) wyraźnie wskazuje dwojaką rolę sakramentu namaszczenia chorych. Pozwala on przygotować się na śmierć, ale w równym stopniu może być duchowym podźwignięciem w chorobie, umocnieniem w dźwiganiu krzyża cierpienia i pomocą w powrocie chorego do zdrowia. Dziękujemy serdecznie wszystkim wiernym chorym, którzy nie zwlekają z przyjęciem tego sakramentu i opiekującym się chorymi, którzy delikatnie i z przekonaniem zachęcają chorych do przyjmowania tego sakramentu w domu chorego, czy też przez posługę kapelana szpitala.
     W księdze postanowień duchowych zanotowaliśmy w minionym roku 174 wpisy głównie przyjmujących duchową adopcję dziecka poczętego, dzieci pierwszokomunijnych i bierzmowanych.     
       Zachęcamy nadużywających alkoholu, jeżdżących pojazdami po drogach publicznych po pijanemu, awanturujących się i demolujących dobro rodzinne, zwodzących siebie i bliźnich zapewnieniami, że nie potrzeba im pomocy, że sobie radzą - do podjęcia zobowiązania abstynenckiego dla dobra rodziny i własnego. Pragnący złożyć postanowienie abstynenckie  spowiada się, trzeźwy przychodzi do kancelarii parafialnej z małżonkiem, określa czas i inne warunki obowiązywania postanowienia, składa obietnicę abstynencką, wspólnie się modlimy o powodzenie obietnicy złożonej Bogu i bliźnim, po czym otrzymuje obrazek potwierdzający złożenie obietnicy.     Wśród warunków obowiązywania postanowienia główny nacisk kładziemy na to, żeby było podejmowane bez prawa dyspensy. Lepiej postanawiać krócej, ale bez odstępstwa niż na dłużej ale z lukami przeznaczonymi na picie.
       Jeśli nadużywający złoży postanowienie i wytrwa bez oglądania się za siebie, a przy końcu terminu poprzedniego postanowienia jest gotów i przekonany do obrania następnego - wtedy wszyscy jesteśmy pewni, że radzi sobie i alkohol nie wodzi go za nos. W innym wypadku coraz bardziej potwierdza się, że jest uzależniony i potrzeba mu specjalistycznej pomocy jak każdemu choremu.
      Pozdrawiamy serdecznie tych, którzy trwają w postanowieniach odrzucenia alkoholu i tych, którzy zawsze korzystając z alkoholu zachowują umiar. Za wszystkich się modlimy. Bądź o odtrucie i wyrwanie z sideł  nałogu, bądź o wytrwałość w dobrych postanowieniach.
        Perłą w koronie podsumowania duszpasterskiego 2012 roku jest wspomnienie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego - (doby przeznaczonej na modlitwę, adorację, czuwanie, obieranie postanowień na początku Wielkiego Postu); wspomnienie święceń kapłańskich i prymicji ks. Leszka Węgrzyna pracującego obecnie w parafii św. Wojciecha w Mucharzu i  wstąpienie do seminarium p. Adama Janowiaka - obecnie kleryka pierwszego roku WSD w Krakowie, któremu patronuje bł. ks. Michał Sopoćko.
        Za wszystkie łaski otrzymane przez naszą parafię w minionym roku Bogu niech będą dzięki! a.z.

« 1...3 4 5 6
Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Środa XXX tygodnia okresu zwykłego
27 października 2021r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia