Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Archiwum

Archiwum:

News

LOOczek przedwyborczy

Data dodania: 2014-11-14

   Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być —  
Gdzie jesteś, źródło?... 
Gdzie jesteś, źródło?!
Cisza...
 
 
Jan Paweł II, Tryptyk rzymski
 

      Przychodzi czas pobiyrania się w stronę jednoty w gminie, w powiecie, w województwie.
      Do korzeni! (jak brzoza na Marysinej Polanie, wiele konarów ale pień przy korzeniu jeden).
          Do źródła! (jak w Tryptyku Rzymskim Jana Pawła II).
       Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli redagować LOOczek przedwyborczy, zwłaszcza kandydatom w wyborach, którzy uznali, że warto w nim opublikować ważne dla nich materiały. Dziękujemy za zaufanie i chęć pomocy.
     Dalej - ale już tylko do dzisiaj (13.11) do 23.55 mamy możliwość przeglądnąć wyniki ciekawej zabawy proponowanej przez Gazetę Krakowską. Dalej (z tym samym ograniczeniem czasowym) pozostawiamy w LOOczku materiały dla Wyborcy warte do przeglądnięcia nawet na dwa dni przed udziałem w wyborach dla lepszej orientacji w lokalu wyborczym. Do zobaczenia przy urnach! : ) a.z.  
       
        KTO MOŻE GŁOSOWAĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W GMINIE LIPNICA WIELKA?
 
      W głosowaniu będą mogli wziąć udział obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi (czyli obywatele jednego z państw członkowskich). Wskazane prawo przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 18 rok życia. Muszą one także zamieszkiwać na obszarze gminy Lipnica Wielka.
     Nie trzeba być zameldowanym na terenie gminy Lipnica Wielka, by brać w wyborach do jej władz. Wystarczyło w stosownym terminie zamieszkiwać na jej terenie, wyrazić wolę dalszego pobytu i złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców w urzędzie gminy, który to wniosek zwykle w takich wypadkach urzędnicy rozpatrują pozytywnie.
 
     JAK GŁOSOWAĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W GMINIE LIPNICA WIELKA?
 
     P. Anna Paniak, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej informuje, że w wyborach samorządowych 2014 w gminie Lipnica Wielka wyborcy będą mogli oddać cztery głosy: jeden przy wyborze wójta i po jednym w głosowaniu na radnych: gminy, powiatu i województwa. Wyborcy otrzymają odpowiednio dwie karty do głosowania i dwie broszury.
     Przewodnicząca GKW dodaje, że nie udzielono w przewidzianym terminie pozwoleń na głosowanie przy pomocy pełnomocnika, ani na głosowanie korespondencyjne, ponieważ nikt nie wystąpił  do urzędu gminy z wnioskiem o takie pozwolenie. Wyposażono za to wszystkie lipnickie lokale wyborcze w usprawnienia dla niepełnosprawnych. Chodzi głównie o niewidomych i ociemniałych. Przygotowano dla nich tzw. nakładki brailowskie. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pojawiła się informacja, że lokale wyborcze w szkole w Skoczykach i w Przywarówce nie są przystosowane do obsługi niepełnosprawnych. Najlepiej sprawdzić to samemu telefonując do lokalu. Zresztą, słabiej poruszającym się z pewnością pomożemy we własnym zakresie okazując zwyczajną życzliwość.
      Do lokalu wyborczego zabieramy ze sobą dowód stwierdzający naszą tożsamość z fotografią, najlepiej dowód osobisty, koniecznie ważny w dniu wyborów. Głosowania dokonujemy w sposób tajny. Należy unikać głosowania ostentacyjnego. Tajność wyborów to nie tylko nasze prawo, ale i obowiązek.
      Głosując stawiamy znak X przy jednym kandydacie na każdej karcie, czy broszurze do głosowania. Przecięcie kresek znaku musi się znajdować wewnątrz kratki przy nazwisku kandydata. Głosować należy uważnie, ponieważ w wypadku pomyłki nie otrzymamy kolejnej karty do głosowania.
 
           Jeszcze o tym jak głosować w poszczególnych głosowaniach.
 
           Wybór wójta gminy Lipnica Wielka
 
           Tutaj sprawa jest najprostsza z możliwych. Każdy wyborca w każdym lipnickim obwodzie wyborczym i w obwodzie w Kiczorach otrzyma kartę do głosowania zawierającą nazwiska trzech kandydatów. Wójtem zostanie ten kandydat, który zgromadzi co najmniej połowę plus jeden ważnych głosów. Jeśli żadnemu kandydatowi nie uda się zgromadzić takiej, lub wyższej ilości głosów - dwóch kandydatów z największą ilością głosów przejdzie do drugiej tury. Wybory uzupełniające wyłonią wójta, czyli tego z kandydatów, który w drugiej turze zgromadzi większą ilość głosów.
 
           Głosowanie na radnego gminy Lipnica Wielka
 
        Do głosowania na radnego gminy otrzymamy kartę do głosowania jednego z piętnastu gminnych okręgów wyborczych, tego, który obejmuje nasz adres zamieszkania. Na tej karcie znajdziemy dwóch lub trzech kandydatów na radnych z naszego okręgu. Głosujemy na jednego z dwóch lub trzech kandydatów. Mandat radnego gminy z naszego okręgu otrzyma ten kandydat, który zgromadzi najwięcej głosów.
 
         Głosowanie na radnego powiatu nowotarskiego
 
         W głosowaniu na radnego powiatu nowotarskiego wszyscy mieszkańcy gminy Lipnica Wielka należą do 5. okręgu wyborczego.  Do głosowania na radnego powiatu nowotarskiego w każdym z lokali wyborczych otrzymamy broszurę, w której znajdziemy  30 kandydatów na radnego z pięciu komitetów wyborczych. W tej broszurze wybieramy również jednego z kandydatów. Skomplikowana procedura wyborcza wprowadza do rady powiatu najpierw komitety, które przekroczyły 5% próg wyborczy. Jeśli uda się pokonać ten próg komitetowi naszego kandydata - o tym, czy wejdzie do rady powiatu zadecyduje jego pozycja na liście komitetu. Im wyższa ta pozycja - tym większe prawdopodobieństwo, że kandydat stanie się radnym.
 
         Głosowanie na radnego sejmiku województwa małopolskiego
 
        W głosowaniu na radnego sejmiku województwa małopolskiego nasza gmina należy do okręgu wyborczego nr 4. Broszura wyborcy w naszym okręgu zawierać będzie 103 kandydatów skupionych w 12 Komitetach wyborczych. Nasz, 4 okręg wprowadzi do sejmiku województwa małopolskiego 7 radnych spośród ogólnej liczby 39 radnych. W otrzymanej broszurze również głosujemy na nazwisko jednego kandydata i również o tym, czy wejdzie do sejmiku zadecyduje skomplikowana procedura jak powyżej.
         Wiadomość z pewnością najbardziej interesująca każdego z wyborców wybierających się na wybory. 
 
           Których kandydatów, z których komitetów wyborczych zobaczymy w dwóch broszurach i dwóch kartach wyborczych w naszym obwodzie wyborczym?
 
          To również jest już ustalone i pewne. Państwowa Komisja Wyborcza publikuje nazwiska wszystkich kandydatów, spośród których będziemy wybierać wójta i radnych
 
 
      CZY MOŻNA NIE BRAĆ UDZIAŁU W WYBORACH?
 
       Udział w wyborach jest dobrowolny. Brak udziału nie jest karalny. Niemniej jednak katolik powinien brać czynny udział w życiu publicznym. Powinien sobie uświadamiać, że jest współodpowiedzialny za dobro wspólne. Ta właśnie współodpowiedzialność wręcz wymaga od niego udziału w wyborach. (por. KKK 2240)
 
      PO CO GŁOSOWAĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH?
 
       Żeby wyrazić troskę o dobro wspólne.
 
     Żeby zachować, a nawet pomnażać dobro wspólne. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że dobro wspólne przez wszystkich jest kształtowane i odnosi się do życia wszystkich. Jeśli żyjąc w kraju, w regionie  mam wrażenie, że łatwiej i pełniej mogę osiągnąć własną doskonałość, znaczy to, że ja pomnażam i inni pomnażają dobro wspólne. Teraz mam okazję pomnożyć to dobro wspólne biorąc udział w wyborach samorządowych. Służba dobru wspólnemu, jak poucza KKK w punkcie 1906 wymaga roztropności od każdego członka społeczności, zwłaszcza od sprawujących władzę.
       Władza, również lokalna, władza, którą mam prawo wybrać ma rzeczywisty wpływ na to:
  • żebym urzeczywistnił swoje powołanie, żeby ochronić moje życie prywatne, żeby zagwarantować wolność mojego sumienia, wolność osobistą, religijną
  • żebym mógł cieszyć się z dobrobytu społecznego, żebym mógł prowadzić życie prawdziwie ludzkie: żebym miał co zjeść, w co się ubrać, żebym miał się gdzie leczyć, żebym był doinformowany, wychowany intelektualnie, kulturalnie, a nawet artystycznie, żebym miał możliwość założenia rodziny i przekazania dzieciom tego, co sam pozyskałem, żebym był poinformowany co wpłynęło na rozstrzygnięcie władzy, by w imię dobra wspólnego odrzucić mój osobisty interes osobisty, a wybrać inny, bardziej wspólny.
  • żebym miał poczucie bezpieczeństwa i pokoju w miejscu, w którym żyję.
       Żeby zagwarantować sobie i najbliższym porządek i bezpieczeństwo
     W gminie - jak w szanującym się  kierdelu podczas wypasu - musi być porządek. Musi być baca i juhasi. Społeczność ludzka nie może być dobrze zorganizowana, nie może wytwarzać odpowiedniej ilości dóbr, jeśli jest pozbawiona ludzi sprawujących prawowitą władzę. Społeczność ludzka potrzebuje władzy. Potrzebuje tych, którzy stoją na straży praw i w miarę potrzeby nie szczędzą swej pracy i starań dla dobra wspólnego.
      Co to jest owa demokratyczna władza w rozumieniu katolickiej nauki społecznej?
    1897 punkt Katechizmu Kościoła Katolickiego nazywa władzą upoważnienie, na mocy którego osoby lub instytucje nadają prawa i wydają polecenia pod-władnym oraz oczekują z ich strony posłuszeństwa
 
         GDZIE I KIEDY GŁOSOWAĆ?
 
            Zgodnie z terminarzem wyborów samorządowych 2014 zaprezentowano w naszej gminie obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

      KOGO SPOTKAMY W LIPNICKICH LOKALACH WYBORCZYCH?
     
      O tym informuje stosowna uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Wielkiej.
      
       ŚWIĘCI i PASTERZE O ŻYCIU SPOŁECZNYM
 
        Każdy z nas jest owocem Bożej myśli. Kazdy z nas jest chciany, każdy jest ukochany. Każdy jest potrzebny. 
       Benedykt XVI podczas inauguracji pontyfikatu w 2005 r.
          ***
      Chrześcijanie (...) mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. (...) Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem przekraczają prawa. (...) Bóg wyznaczył im tak zaszczytne miejsce, że nie wolno go opuścić. 
      List do Diogneta (II w. n.e.) znaleziony wśród pism św. Justyna, wybitnego filozofa i apologety chrześcijańskiego 5,5; 10,6
       ***
       Z urodzenia jestem Albanką, obywatelstwo mam indyjskie, jestem katolicką zakonnicą. Przez moją misję przynależę do całego świata, ale moje serce należy jedynie do Jezusa.
         bł. Matka Teresa z Kalkuty
      ***
        Daj im zatem Panie zdrowie, pokój, zgodę i stałość 
aby sprawowali bez przeszkody tę władzę, którą Ty im powierzysz.
To ty sam przecież, Władco nieba, Królu wieków,
dajesz synom ludzkim chwałę i godność,
i władzę nad tym, co jest na ziemi. 
Ty więc o Panie kieruj ich wolą według tego,
co jest dobre i miłe w oczach Twoich
aby sprawując zbożnie, w pokoju i z łagodnością
daną im przez Ciebie władzę
zyskali łaskę Twoją.
      św. Klemens Rzymski, Najstarsza Modlitwa Kościoła za sprawujących władzę polityczną, Epistula ad Korinthos, 61,1-2


Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
III Niedziela Wielkiego Postu
3 marca 2024r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia