Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Archiwum

Archiwum:

News

Skarby niebieskie zebrane podczas rorat

Data dodania: 2013-12-09

       Pamiętacie o kim, o czym mówiliśmy dziś na Roratach? Dziwne nie jest jeśli Wam się coś zapomni. Przecież wczesna pora. Dla niektórych północ ; ). Podziwiamy Was i jesteśmy dumni z tego, że przychodzicie. Chętnie Wam pomożemy przypomnieć sobie najważniejsze wiadomości o Skarbach niebieskich.
 
       40. Skąd pochodził św. Marcin de Porres?
       To pierwszy Amerykanin w gronie naszych Skarbów niebieskich. Pochodzi z Limy, stolicy Peru w Ameryce Południowej.
 
        41. Kim z zawodu był św. Marcin zanim został bratem zakonnym?
    Był fryzjerem. 
 
        42. Jak nazywał św. Marcina papież Jan XXIII, który go kanonizował?
        Nazywał go Marcinem od miłości.


     1. O czym przypomina Adwent?
    Adwent przypomina o przyjściu Pana Jezusa na ziemię. Tym historycznym, sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Adwent zapowiada też Święta Bożego Narodzenia, które upamiętniają tamto przyjście Chrystusa. Wreszcie Adwent przypomina o powtórnym przyjściu Pana Jezusa na ziemię, przyjściu na które wszyscy wierzący powinni czekać tęskniąc.

    2. Kto podsunął pomysł hasła na tegoroczne Roraty?
    Papież Franciszek.

    3. Kto to jest ubogi?
    To niekoniecznie ten, który nie ma niczego. To również ten, który jeśli coś ma - u Boga ma wszystko, ten, który skarby gromadzi w Niebie, a nie na ziemi. Ubogi ma też u Boga wyjątkowe miejsce. Słyszeliśmy 3 grudnia w Ewangelii słowa Jezusa o tym, że prostaczków Bóg Ojciec szczególnie sobie upodobał (por. Łk 10,21).

     4. Jak nazywał się papież Franciszek, zanim został papieżem?
     Jorge Bergolio

     5. Jak nazywają się w Argentynie dzielnice nędzy?
     Fawele

     6. Kto jest bezinteresowny?
    To człowiek, który nie upatruje własnego interesu w udzielanej innym pomocy (bezinteresowny - bez interesu). On nie czeka ani na zapłatę, ani nawet na wdzięczność za dobro, które uczynił.

     7. Które spotkanie miało wpływ na zmianę sposobu życia św. Franciszka?
     Spotkanie z żebrakiem przy powrocie św. Franciszka z więzienia. Św. Franciszek zauważył go, zainteresował się nim, pomógł mu.

     8. Jak miał na imię papież, któremu przyśnił się św. Franciszek?    
     Innocenty III
 
      9. Ilu papieży nosiło do tej pory imię św. Franciszka?
      Jeden - obecnie urzędujący papież Franciszek, wcześniej arcybiskup diecezji Buenos Aires, stołecznej diecezji Argentyny.  
 
     10. Jak nazywał się zakon, który założyła św. Klara?
     To był Zakon Panien Ubogich.

      11. Jak dzisiaj nazywa się zgromadzenie, które założyła św. Klara?
      Dziś popularnie nazywamy je od imienia Założycielki Klaryskami Klaryski.

      12. Jak nazywa się ślub, w którym zakonnicy przyrzekają, że niczego nie będą mieć na własność?
       To jest ślub ubóstwa.

      13. Skąd pochodził św. Mikołaj?
      Z terenów dzisiejszej Turcji, w czasach św. Mikołaja jego biskupstwo znajdowało się w obrębie ówczesnej Grecji.

     14. Gdzie był biskupem św. Mikołaj?
     W Myrze.

       15. Wymień przynajmniej 6 grup, których patronem jest św. Mikołaj.
     Najciekawsze bodaj to: cukiernicy, flisacy, młynarze, notariusze, piwowarzy i rybacy.
 
      16. Co zorganizował bł. Edmund Bojanowski dla dzieci?
Założył ochronkę, czyli rodzaj dzisiejszej świetlicy wspomagającej wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku szkolnym.

       17. Co to jest jałmużna?
      To są pieniądze ofiarowane ubogim. Takie, które jeśli ofiarujemy - nie spodziewamy się ich zwrotu.

     18. Jak nazywa się zgromadzenie zakonne, które powstało z dziewcząt ochroniarek?
      Bł. Edmund Bojanowski założył Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej. Pierwszymi Siostrami w tym zgromadzeniu były ochroniarki, czyli dziewczęta objęte opieką w założonej przez Edmunda ochronce.
 
        19. Kim z zawodu był św. Łukasz?
        Lekarzem
 
        20. Ilu jest Ewangelistów?
        Czterech, a to: Mateusz Marek, Łukasz i Jan.
 
        21. Czyją uBogą drogę opisał w swej ewangelii św. Łukasz?
        Ubogą Drogę Pana Jezusa.
 
         22. Dlaczego św. Dominik wybrał życie żebraka?
        Bo chciał przekonująco opowiadać swym życiem o wielkiej miłości Boga. Płakał martwiąc się o grzeszników jak Jezus, pytając: "Boże, co stanie się z grzesznikami?" Martwił się o los katarów, którzy żyli ubogo jak on, ale nie uznawali w Jezusie Boga. Widział porażkę cystersów, którzy - bogaci - próbowali nawracać katarów i nie zostali przez nich przyjęci. Postanowił pójść do ubogich, żyjących na peryferiach jako ubogi.
 
        23. Z kim Dominik spotkał się w Rzymie?
        Z innym Skarbem niebieskim, ze św. Franciszkiem. Miało to miejsce w kościele św. Sabiny na Awentynie. Obaj modlili się w tym kościele, obaj wybrali uBogą drogę, obaj porzucili bogate życie w bogatych rodzinach i obaj założyli trwające do dziś aktywnie działające w Polsce i na świecie zakony Dominik - Dominikanów i Franciszek Franciszkanów, obaj cieszą się obecnością klasztorów swych synów duchowych tuż obok okna papieskiego na Franciszkańskiej w Krakowie. Franciszkanie na Franciszkańskiej - naprzeciw okna, a Dominikanie na Stolarskiej, 300 m dalej.
 
        24. Jakimi zgromadzeniami zakonnymi są franciszkanie i dominikanie?
        Żebraczymi. Jak dawniej, tak i dziś mają budzić wrażliwość bliźnich w celu udzielania pomocy potrzebującym i ubogim. Sami mają być ubogo, by ni zniechęcić i nie wystraszyć ubogich, tych, do których są posłani.
 
        25. Kim Był św. Wawrzyniec?
        Był diakonem starożytnego Kościoła rzymskiego (podczas pontyfikatu papieża Sykstusa II)
 
        26. Kto to jest diakon?
        W kościele jerozolimskim apostołowie wybierali diakonów do posługi przy stole, do obsługiwania ubogich. W szerszym znaczeniu chodziło o opiekę nad chorymi i zarządzanie majątkiem wspólnoty. Greckie słowo diakon oznacza sługę.
 
        27. W jakiej księdze Pisma Świętego jest mowa o zadaniach wyznaczonych diakonom?
         W Dziejach Apostolskich, w rozdziale szóstym.
 
           28. Skąd pochodziła św. Jadwiga Śląska? 
        Pochodziła z Bawarii w Niemczech. Urodziła się na zamku Andechs. Ale w wieku 12 lat przybyła na Śląsk i dlatego nazywamy ją Śląską.
 
        29. Co zrobiła Jadwiga, gdy spowiednik kazał jej nosić obuwie?
        Dalej chodziła boso, bo uważała, że w ten sposób podkreśla iż należy do ubogich. Posiadanie butów było w tamtych czasach luksusem takim jak dziś własny basen, czy samolot. Żeby jednak wypełnić polecenie spowiednika (również poirytowanego męża) - nosiła buty ze sobą. Związane sznurówkami i przewieszone przez ramię ; ) 
 
        30. Jak nazywały się siostry, które dzięki św. Jadwidze zaczęły w Trzebnicy leczyć chorych?
            To siostry cysterki. Św. Jadwiga mieszkała u nich, a wcześniej ufundowała im klasztor, który do dziś jest jednym z ważniejszych przystanków szlaku cysterskiego w Polsce.
           Gdzie szukać dzisiaj najbliżej nas szpitala prowadzonego przez zakonników?  W Krakowie, u Bonifratrów.
 
           31. Skąd pochodził św. Jan Boży?
       Z Portugalii.
 
        32. Co do dnia dzisiejszego pozostało po św. Janie Bożym i kto się tym zajmuje?
    Szpitale prowadzone przez bonifratrów. Do jednego z takich szpitali - krakowskiego - zaprosiliśmy Was przy odpowiedzi na pytania związane z postacią ś. Jadwigi Śląskiej.  
 
        33. Co oznacza słowo bonifratrzy?
        Bonus z łacińskiego to dobry, frater to brat, zatem bonifratrzy, to dobrzy bracia.

 
 
        34. Kim byli galernicy, wśród których przebywał św. Wincenty?
         To byli więźniowie skazani za najcięższe przestępstwa, albo jeszcze precyzyjniej niewolnicy. Przykuci do wioseł w bydlęcych warunkach napędzali potężne okręty siłą swych mięśni. 
 
        35. Gdzie znajduje się serce św. Wincentego a Paulo? 
        W Paryżu, w kaplicy cudownego medalika, przy domu Sióstr Miłosierdzia - duchowych córek Świętego.
 
        36. Jak dzisiaj nazywają się zgromadzenia, które powstały dzięki św. Wincentemu?
 
       37. Jakie powołanie odkrył w Rzymie św. Józef Kalasancjusz?
        Powołanie do wychowania i nauczania dzieci i młodzieży.
 
        38. Gdzie powstała pierwsza w Europie bezpłatna szkoła powszechna?
        W Rzymie, w dzielnicy Zatybrze, w zakrystii kościoła św. Doroty.
 
   39. Jak nazywa się zgromadzenie, które założone przez św. Józefa Kalasancjusza dziś prowadzi szkoły na wzór założyciela?
        Odpowiedź jest dość skomplikowana. Pełna nazwa tego zgromadzenia to: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych. Na szczęście mamy też nazwę krótszą, potoczną. To Pijarzy od łacińskiego słowa Pius - pobożny. Prowadzą renomowane Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Krakowie.

 

Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Środa XXX tygodnia okresu zwykłego
27 października 2021r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia