Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Archiwum

Archiwum:

News

Podziękowania za Godny pogrzeb śp. Ks. Prałata Bolesława i wizytację kanoniczną

Data dodania: 2013-11-17

Proboszcz parafii św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej
wdzięczny Mocy Bożej, umacniającej nas w słabościach,
od których nigdy nie jest wolna ludzka natura
w imieniu Rodziny śp. księdza Prałata Bolesława Kołacza i własnym 
składa  serdeczne podziękowania
  za udział w przygotowaniu i przebiegu
Wizytacji Kanonicznej Jego Ekscelencji Biskupa Grzegorza Rysia
i pogrzebie wieloletniego, emerytowanego proboszcza parafii
w dniach od 8 do 14 listopada 2013 r.

• dla Eminencji, Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, za przewodniczenie liturgii Mszy św. pogrzebowej
• dla Ekscelencji, Księdza Biskupa Jana Zająca za przewodniczenie liturgii pogrzebu
• dla Ekscelencji, Księdza Biskupa Jana Szkodonia za przewodniczenie liturgii Mszy św. przy wprowadzeniu Ciała Zmarłego Kapłana do świątyni
• dla Ekscelencji, Księdza Biskupa Grzegorza Rysia za przeprowadzenie wizytacji kanonicznej i poprowadzenie jednej z pierwszych modlitw przy Ciele Zmarłego

• dla księdza kanonika Andrzeja Chruszcza  i wiernych z parafii ś. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich, dla ks. kanonika Jana Miodka i wiernych z parafii Narodzenia NMP w Racławicach, dla ks. Jana Jarco i wiernych z parafii św. Rafała Kalinowskiego na osiedlu Kliny Zacisze w Krakowie (dawniej Kobierzyn) za obecność i modlitwę delegacji parafii rodzinnej i parafii posługi Zmarłego.
• dla księdza dziekana dekanatu orawskiego - Kazimierza Czepiela za przyjęcie ciała Zmarłego do kaplicy przedpogrzebowej w Jabłonce, koordynację i doradztwo przy przygotowaniu pogrzebu, oraz zachętę skierowaną do księży w dekanacie, by wyspowiadać wiernych przed pogrzebem.
• dla księdza kanonika Jana Karlaka, proboszcza parafii bł. Jana Pawła II w Nowym Targu za wygłoszenie homilii pogrzebowej
• wszystkim Kapłanom, Ojcom i Braciom Zakonnym z diecezji krakowskiej, bielsko-żywieckiej, warszawskiej i lubelskiej, oraz ołomunieckiej w Czechach, diakonowi Maćkowi i klerykowi Adamowi za sprawowanie Eucharystii lub wykonanie przypisanych im posług liturgicznych i modlitwę
• Siostrom Albertynkom z siostrą Katarzyną - prowincjalną prowincji krakowskiej za modlitwę podczas pogrzebu, opiekę nad ks. Prałatem podczas Jego choroby i przyjęcie księdza biskupa Grzegorza na śniadaniu w domu zakonnym
•  delegacji regionu krakowskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z siostrą Jadwigą Wojas za udział i modlitwę podczas pogrzebu oraz parafialnym tercjarzom za przygotowanie i obsługę spotkania z wizytującym księdzem biskupem
• Radzie Parafialnej za wyznaczenie reprezentacji do powitania wizytującego biskupa i słowa podziękowania Zmarłemu Proboszczowi
• Pocztom Sztandarowym zgromadzonym na uroczystości:
 SP nr 1 im. św. Jadwigi Królowej
 SP nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
 SP nr 3 im. św. Stanisława Kostki
 SP nr 4 im. dra Emila Kowalczyka
 SP w Kiczorach im. Bł. Jana Pawła II
 Gimnazjum im. Piotra Borowego
 Oddziału Związku Podhalan w Lipnicy Wielkiej
 OSP w Lipnicy Wielkiej - Murowanicy
 OSP w Lipnicy Wielkiej - Centrum
 OSP w Kiczorach
 Towarzystwa Przyjaciół Orawy
 Zespołu Szkół w Zubrzycy Górnej- Gimnazjum im. Jana Pawła II
 SP nr 1 im. A. Mickiewicza w Jabłonce
 Gimnazjum im. ks. Inf. Ferdynanda Machaya w Jabłonce
 OSP w Jabłonce
 OSP w Zubrzycy Dolnej
 OSP w Zubrzycy Górnej
 OSP w Podwilku
 OSP w Lipnicy Małej
 i delegacjom z wieńcami
• Posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: p. Annie Paluch i p. Edwardowi Siarce za udział w pogrzebie
• Gościom Liturgii Żałobnej ze szczebla powiatowego, zwłaszcza Radnym Rady Powiatowej w Nowym Targu
• Gościom Liturgii Pogrzebowej z Urzędu Gminy w Jabłonce z p. Antonim Karlakiem - Wójtem Gminy Jabłonka
• Gospodarzom  z Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej za oddelegowanie pracowników Urzędu do pomocy przy przygotowaniu Uroczystości Pogrzebowej oraz za udział w niej p. wójta Bogusława Jazowskiego, p. przewodniczącego rady gminy Lipnica Wielka i wielu innych urzędników i radnych
• dla lekarzy lipnickich, p. Jana Grygierczyka i p. Wandy Piwowarczyk za opiekę medyczną nad chorym księdzem Prałatem
• dla Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej za przyjęcie wizytującego biskupa Grzegorza w:
 Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików na nowatorskim przedstawieniu poświęconym Patronom
 Szkole Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki na przedstawieniu traktującym o świętości Patrona
 Szkole podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka na brawurowym, kolorowym przedstawieniu folklorystycznym o przeżywaniu odpustu w Lipnicy
 Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Kiczorach na spotkaniu opowiadającym życiorys błogosławionego Patrona
 Domu Ludowym na patriotycznej inscenizacji z okazji Święta Niepodległości przygotowanej przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Budowlanego i gimnazjalistów
 Gimnazjum im. Piotra Borowego na apelu szkolnym
 dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących, p. Janowi Kulidze i nauczycielom za pomoc w przygotowaniu liturgii pogrzebu i za dar na prace w wykonywane kościele złożony w czasie spotkania wizytacyjnego 
• dla Komisariatu Policji w  Jabłonce za zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych dla przyjeżdżających na pogrzeb
• dla ofiarnych druhów strażaków z OSP w Przywarówce, w Kiczorach, w Centrum Lipnicy Wielkiej za udział w Liturgii, wartę honorową przy trumnie Zmarłego, przenoszenie trumny pomiędzy poszczególnymi stacjami pogrzebu i koordynację ruchu na parkingach w czasie uroczystości pogrzebowych
• dla Muzyki Lipnickiej, Strażackiej Orkiestry Dętej w Lipnicy Wielkiej pod dyrekcją p. Mariana Sułkowskiego, scholi dziewczęcej i scholi młodzieżowej za oprawę muzyczną liturgii
• dla firmy Drwal p. Eugeniusza Węgrzyna za pomoc w przygotowaniu miejsca pochówku Zmarłego
• dla grabarza, p. Augustyna Fitaka z synem Stanisławem za wymurowanie piwnicy grobowej
• dla p. Wilmy Bodzioch z rodziną i p. Anny Wnenk za dwuletnią opiekę nad księdzem Prałatem w czasie jego choroby, za przygotowanie pod kierunkiem siostry Weroniki, Albertynki Ciała Zmarłego do pogrzebu
• dla wszystkich wiernych, którzy ofiarnie zaangażowali się w prace przed Wizytacją, uczestniczyli w czuwaniu przy Zmarłym i we Mszach św. pogrzebowych, sprzątali, przygotowywali spotkania wizytacyjne, dostarczali wędlinę, nabiał i pieczywo na plebanię
•  dla Grupy Apostolskiej, ministrantów i lektorów za służbę w czasie liturgii
• dla organisty p. Edwarda Siepaka za koordynację udziału wszystkich zespołów wokalno-muzycznych w liturgii
• dla pań Gospodyń: p. Elżbiety Michalak z córką Wiolettą i p. Ireny Jasiury za przygotowanie posiłków dla spowiedników, Księdza Biskupa Grzegorza i księży z Dekanatu oraz dla Rodaków - uczestników uroczystości
• właścicielom domu wczasowego Orawa - pp. Pindziakom i jego pracownikom za przygotowanie 440 smacznych, pożywnych obiadokolacji w kilka uroczystych wieczorów

• pp. Tadeuszowi Warczakowi, Łukaszowi Mazurkiewiczowi i Bronisławowi Kowalczykowi za serwis fotograficzny bierzmowania i pogrzebu (w niniejszym podziękowaniu foto: Tadeusz Warczak)
•  dla wikariuszy parafii św. Łukasza: ks. Piotra Studnickiego i ks. Krzysztofa Jarosza za umiejętne połączenie codziennych obowiązków z przygotowaniem programu wizytacji i Uroczystości


     Obyśmy mieli zawsze przekonanie podobne temu z ostatnich dni, że moc w słabości się doskonali i że wystarczy nam Bożej łaski do wypełnienia Bożych zamierzeń względem nas.
Bóg zapłać!

 

Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Środa XXX tygodnia okresu zwykłego
27 października 2021r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia