Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Archiwum

Archiwum:

News

Watykański akapit wielkopostny

Data dodania: 2013-02-11

  
 
         Wiara pozwala nam rozpoznać dary, które dobry i wielkoduszny Bóg nam powierza; miłość sprawia, że [te dary] owocują.

Papież Benedykt XVI, Orędzie na Wielki Post 2013 r, 2
 
        Pamiętajmy, że nienawiść, zazdrość, pycha zanieczyszczają życie! Tak więc strzec oznacza czuwać nad naszymi uczuciami, nad naszym sercem, gdyż z niego wychodzą intencje dobre i złe: te, które budują i te, które niszczą! Nie powinniśmy bać się dobroci, ani też wrażliwości!
 
Papież Franciszek, Homilia w czasie inauguracji potyfikatu, 19.03.2013
 
 
        Po wspólnej modlitwie, rozmowie i obiedzie papieża Franciszka i papieża emerytowanego Benedykta XVI, dwóch braci w wierze relacjonowanych przez Radio Watykańskie prezentujemy wyborne i spójne próbki Ich nauczania.
      Zachowujemy też w pamięci przesłania z ostatniego dnia posługi Piotra naszych czasów i przypominamy sobie dokonania minionego pontyfikatu...
 
     Przed południem ostatniego dnia swej Piotrowej posługi w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego papież Benedykt XVI powiedział, jak relacjonują dziennikarze Radia Watykańskiego do zgromadzonych kardynałów i innych szefów dykasterii kurii rzymskiej:
      
         „Chciałbym wam zostawić prostą myśl, która bardzo leży mi na sercu – mówił Papież. – Jest to myśl o Kościele, o jego tajemnicy, która stanowi dla nas wszystkich, możemy tak powiedzieć, rację i pasję życia. Pomogę sobie wyrażeniem Romano Guardiniego, napisaną właśnie w roku, w którym ojcowie Soboru Watykańskiego II przyjęli konstytucję Lumen Gentium. W swojej ostatniej książce – z osobistą dedykacją także dla mnie, zatem jej słowa są mi szczególnie drogie – Guardini stwierdza: Kościół «nie jest instytucją wymyśloną i skonstruowaną przy stoliku, ale rzeczywistością żywą. Żyje w ciągu czasu, rozwijając się, jak każda istota żywa, przekształcając się. Jednak jego natura pozostaje wciąż ta sama i jego sercem jest Chrystus».
        Doświadczyliśmy tego, jak sądzę, na placu św. Piotra: zobaczyć, że Kościół jest żywym ciałem, ożywianym przez Ducha Świętego i żyje rzeczywiście z mocy Bożej. Jest na świecie, ale nie ze świata: należy do Boga, Chrystusa, Ducha. Widzieliśmy to wczoraj. Dlatego prawdziwe jest też inne słynne wyrażenie Guardiniego: «Kościół rozbudza się w duszach». Kościół żyje, rośnie i rozwija się w duszach, które jak Maryja Panna przyjmują Słowo Boże i je poczynają z Ducha Świętego, oddają Bogu własne ciało i właśnie w swym ubóstwie i pokorze stają się zdolne rodzić Chrystusa dzisiaj w świecie. Przez Kościół tajemnica Wcielenia pozostaje obecna na zawsze, Chrystus nadal idzie przez czasy i wszystkie miejsca”.
 
i dalej :
 
    „Niech Pan wam ukaże to, co jest Jego wolą. A wśród was, w Kolegium Kardynalskim, jest też przyszły Papież, któremu już dzisiaj przyrzekam moją bezwarunkową cześć i posłuszeństwo”.
 
     Tuż po przylocie do CastelGandolfo (28 lutego 2013 r. przed godziną 18.00) z balkonu tej rezydencji papieskiej Benedykt XVI skierował ostatnie przemówienie do wiernych:
 
  „Drodzy przyjaciele. Cieszę się, że mogę być z wami, otoczony pięknem stworzenia i waszą miłością, która jest dla mnie wielkim pokrzepieniem. Dziękuję wam za waszą przyjaźń i miłość. Wiecie, że mój dzisiejszy dzień jest inny niż wszystkie poprzednie. Nie jestem już, to znaczy nie będę już od godziny 20 Papieżem, najwyższym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego.
      Odtąd będę już tylko pielgrzymem, który rozpoczyna ostatni etap swej ziemskiej wędrówki. Chciałbym jednak z całego serca, z całej duszy, moją miłością i modlitwą, moją refleksją i wszelkimi siłami wewnętrznymi służyć dobru wspólnemu, dobru Kościoła i ludzkości. Życzliwość, którą mi okazujecie, jest dla mnie wielkim wsparciem.
     Idźmy naprzód mając na względzie dobro Kościoła i dobro świata. Dziękuję. A teraz udzielę z całego serca mojego błogosławieństwa....”
   
   Papież zadbał również o ostatni wpis na Twitterze, (na zdjęciu pierwsze ćwierknięcie papieża z grudnia ubiegłego roku) datowany 28 lutego 2013 r.:
 
    Dziękuję za waszą miłość i wasze wsparcie. Obyście, stawiając Chrystusa w centrum waszego życia, mogli zawsze doświadczać radości!”
 
      Dziękujemy Ojcze Święty!
 
***

 
        Trudno nam się zgodzić z tezą powtarzaną tu i tam, że pontyfikat Benedykta XVI miałby być doniosły przede wszystkim przez historyczną decyzję o abdykacji.
       Dlatego przypominamy, że Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił świętymi 45 osób z dwudziestu krajów. Z Jego upoważnienia odbyło się 116 obrzędów beatyfikacji, które dały Kościołowi 870 nowych błogosławionych. Podczas niespełna 8-letniego pontyfikatu Benedykta XVI przeżyliśmy Rok św. Pawła, Rok Kapłański i obecnie trwający Rok Wiary. Benedykt XVI dał nam trzy encykliki:
  • Deus caritas est (2005) - o miłości
  • Spe salvi (2007) - o nadziei
  • Caritas in veritate (2009) - o rozwoju człowieka i społeczeństwa w prawdzie i w miłości.  

     Ojciec Święty opracował również dla nas cztery adhortacje: 

  • Sacramentum Caritatis (2007) o sakramencie miłości
  • Verbum Domini (2010) o Słowie Pańskim
  • Africae Munus (2011) o zadaniu Afryki
  • Ecclesia in Medio Oriente (2012) o Kościele na Bliskim Wschodzie
      Przyjmujemy z wdzięcznoscią trzytomową opowieść o życiu Chrystusa pt. Jezus z Nazaretu napisaną przez Papieża podczas pontyfikatu. Doceniamy odwagę i przekonanie Papieża, by udzielić wywiadu-rzeki Peterowi Seewaldowi, który to wywiad opublikowano w formie książkowej w 2011 roku pt. Światłość świata. Wspominamy 30 podróży apostolskich Benedykta XVI po Włoszech i 24 zagraniczne wizyty apostolskie, w tym tę niezapomnianą do Polski w 2006 r., śladami umiłowanego poprzednika, bł. Jana Pawła II.
      Dziękujemy za niezliczoną ilość spotkań, modlitw, katechez, błogosławieństw udzielonych Kościołowi przez Jego Świątobliwość.

***

      Przypomniawszy sobie powyższe rozważamy treść oświadczenia Ojca Świętego zapowiadającego Jego ustąpienie z posługi Biskupa Rzymu, które wygłosił w Watykanie 11 lutego br. Tekst powyżej i poniżej wydają się ze sobą ściśle korespondować. Oceńmy sami:

 
        Najdrożsi Bracia,

     zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową.   
          Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi.
    Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.

        Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.

W Watykanie, 10 lutego 2013 r.
 
       Zachęcamy do serdecznej modlitwy za Papieża Benedykta XVI, za przewidzianego w odwiecznych planach Bożej Opatrzności Jego Następcę i  za cały Kościół Chrystusowy.

     Jak informuje sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, ks. bp Wojciech Polak (na zdjęciu) wczoraj, 12 lutego br. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowało do Ojca Świętego Benedykta XVI w imieniu biskupów polskich - a zatem w imieniu całego Kościoła w Polsce - w  telegram następującej treści:   

 

           Umiłowany Ojcze Święty!

     Przyjmujemy z wiarą i zaufaniem Twoją, Ojcze Święty, decyzję. Rozpoznajemy w niej znak czasu dla współczesnego świata i Kościoła. W tak niełatwych czasach, naznaczonych wieloma sprzecznościami i wyzwaniami, jesteś dla nas i pozostaniesz świadkiem żywej wiary w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Bóg dał Kościołowi i światu w Twojej Osobie człowieka wrażliwego na dobro, piękno i prawdę.

         Dziękujemy Ci, Ojcze Święty za Twoją ponad siedmioletnią posługę Świadka Wiary, Następcy św. Piotra i teologa ukazującego głębię Ewangelii. Tobie, Ojcze Święty, wyrażamy wdzięczność zwłaszcza za ogłoszenie błogosławionym Jana Pawła II, za pielgrzymkę do naszej Ojczyzny – jedną z pierwszych, za Twoją miłość do wszystkich Polaków, żyjących w kraju i rozsianych poza jego granicami, a także za trud mówienia do nas po polsku.

         Modlimy się w Twojej intencji w całej Polsce, zwłaszcza na Jasnej Górze, by Bóg zachował Cię w zdrowiu i wspierał swą łaską.

Prezydium KEP

Warszawa, 12.02.2013 r.

      Również Arcybiskup Metropolita Krakowski, ks. Kardynał Stanisław Dziwisz (fot. T. Warczak) opublikował oświadczenie wyrażające poruszenie i wdzięczność za pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI:   

Oświadczenie Metropolity Krakowskiego
w związku z decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI
o rezygnacji z kierowania Kościołem

         Z wielka powagą i wzruszeniem przyjąłem decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI o rezygnacji z kierowania Kościołem i o przekazaniu troski o dalsze jego losy Kolegium Kardynalskiemu. Rozumiem motywacje, jakie Ojciec Święty przedłożył uczestnikom Konsystorza.
    Benedykt XVI kierował Kościołem Chrystusowym po odejściu papieża Jana Pawła II z wielką rozwagą i mądrością, które wypływały z jego niezwykłych zdolności intelektualnych a także z głębokiej wiary.
    Dziękuję Ojcu Świętemu za wszystkie wysiłki zmierzające do odnowy Kościoła w duchu wierności Mistrzowi z Nazaretu. Jako Biskup z Polski zapewniam Go, że pozostaniemy wdzięczni za Jego przyjaźń z Janem Pawłem II, jego beatyfikację, a także za wyjątkową życzliwość do narodu polskiego. Osobiście będę mu wierny i wdzięczny za to wszystko, co otrzymałem od Niego.
    Kościół Krakowski pozostanie zawsze wdzięczny Piotrowi naszych czasów Benedyktowi XVI. Wdzięczność i wierność będzie wyrażał w modlitwie i oddaniu.
    Razem z Ojcem Świętym Benedyktem XVI zawierzam cały Kościół Duchowi Świętemu i Matce Kościoła, Matce Bożej z Lourdes, Patronce dzisiejszego dnia.  


Stanisław Kard. Dziwisz
Metropolita Krakowski
Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
I Niedziela adwentu
28 listopada 2021r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia