Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Galeria zdjęć

Galeria zdjęć:

News

16 czerwca 2010 r. - Msza św. z poświęceniem sztandaru i nadanie imienia Piotra Borowego Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej.

          Sąd-em skończył nad sobą,
          ja chcę Boże być z Tobą!
          Do Ciebie wołam, kołacę,
          Daj pomocy do prace!

 Piotr Borowy, Zakończenie sądu
w: Sąd grzesznika sam nad sobą
- utwór ascetyczno-mistyczny
w dziesięciu poematach
niewierszowanych 
 
     Uroczystość rozpoczęła Msza św. celebrowana przez ks. Kardynała Stanisława Dziwisza w kościele parafialnym w Lipnicy Wielkiej pw. św. Łukasza Ewangelisty, w czasie której Metropolita Krakowski wygłosił homilię i dokonał poświęcenia sztandaru szkoły. Liturgię tej Mszy św. przygotowali katecheci uczący młodzież gimnazjum: ks. mgr Wojciech Gazdowicz i p. mgr Melania Węgrzyn. Po błogosławieństwie zgromadzeni udali się do grobu Piotra Borowego, by się pomodlić i złożyć wiązanki kwiatów na grobie i pod tablicą Piotra Borowego wmurowaną we fronton świątyni parafialnej. Organizatorzy Uroczystości - Wójt Gminy Lipnica Wielka, p. mgr inż. Mariusz Murzyniak, dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej, p. mgr inż. Jan Kuliga oraz dyrektor gimnazjum otrzymującego patronat - p. mgr Wojciech Janiszewski zaprosili później Gości i społeczność szkolną do Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej. Tam nastąpiła formalna część uroczystości, a to: odczytanie aktu nadania imienia przez przewodniczącego Rady Gminy - p. Franciszka Gawełdę, przekazanie sztandaru uczniom przez rodziców, przemówienia  Gości i gospodarzy uroczystości, wpisy do księgi pamiątkowej.
    Uczniowie Gimnazjum im. Piotra Borowego wraz ze starszymi kolegami i koleżankami z LO zadbali o część atrystyczną uroczystości. Pomogły im w tym p. mgr Bogusława Wziątek i p. mgr Anna Cymerman. Występ uświetniła również Muzyka Lipnicka i chór szkolny pod dyrekcją p. mgr Mirosława Smolenia oraz wzbogaciła prezentacja multimedialna przygotowana przez p. mgr Annę Węgrzyn.      
             Zgromadzeni w części artystycznej uroczystości mogli również obejrzeć archiwalny dokument obrazujący pobyt Piotra Borowego w Paryżu.
         Nadanie imienia Piotra Borowego, Apostołą Orawy Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej dokonało się ostatecznie 16 czerwca 2010 r. Wcześniej było planowane dzień wcześniej, lecz z powodu udziału w pogrzebie brata księdza kardynała Franciszka Macharskiego ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz zaproponował przeniesienie uroczystości, by mógł osobiście dokonać aktu poświęcenia sztandaru. Udało się tego dokonać szanując wolę ks. kardynała i za tą błyskwiczną, logistyczną operację należy się  serdeczne uznanie Wójtowi Giminy Lipnica Wielka  - p. Mariuszowi Murzyniakowi i jego współpracownikom.
       Warto również nadmienić, że przez cały czerwiec 2010 roku w czasie nabożeństw do Najświętszego Serca Jezusowego w kościele pw. św. Łukasza czytaliśmy sylwetkę Piotra Borowego w trzydziestu odsłonach przygotowaną w oparciu o zredagowany w 2002 roku przez dra Emila Kowalczyka arytkuł. Chodziło o to, by uczestniczącym w nabożeństwach przybliżyć postać wybranego Patrona, oraz przygotować się do uroczystości i podziękować za nią.
          Poniżej prezentujemy zdjęcia dokumentujące uroczystość, wykonane przez p. Tadeusza Warczaka - osobistego fotografa ks. kardynała. Zdjęcia zostały opatrzone komentarzem. W pierwszej części (do zdjęć z liturgii) komentarz, to rozdział Piotr Borowy - myśliciel i pisarz z książki ks. dra Ferdynanda Machaya pt. Gazda Piotr Borowy. Życie i pisma wydanej w Krakowie w 1938 r. nakładem Górali Spisza i Orawy przez Krakowskie Zakłady Graficzne i Wydawnicze. W drugiej części (do zdjęć z uroczystości w Domu Ludowym) komentarz to fragmenty pióra Piotra Borowego Sądu grzesznika sam nad sobą - utworu ascetyczno-mistycznego w dziesięciu poematach niewierszowanych z powyższej publikacji. a.z.

 

News

13 listopada 2012 r. - Msza św. z poświęceniem sztandaru i nadanie imienia bł. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Kiczorach.

"Musicie od siebie wymagać, nawet, gdyby inni od Was nie wymagali"
Bł. Jan Paweł II, papież

 

       We wtorek, 13 listopada 2012 r. o godzinie 10.00 w  Kiczorach przeżyliśmy historyczną i wzruszającą uroczystość poświęcenia sztandaru i   nadania  Szkole Podstawowej w Kiczorach imienia Bł. Jana Pawła II.
        Mszę św. z  obrzędem poświęcenia sztandaru szkoły odprawił Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski w   kaplicy filialnej  pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kiczorach.  Część  oficjalna z przekazaniem poświęconego sztandaru i przemówieniami Gości  oraz obiad miały miejsce w budynku szkolnym. Organizatorami Uroczystości  byli -  Wójt Gminy Lipnica Wielka, p.  Bogusław Jazowski, oraz  społeczność  szkolna z p. Janem Kuligą,  dyrektorem Zespołu Szkół w  Lipnicy Wielkiej i p. Heleną Omylak,  dyrektorem Szkoły Podstawowej w  Kiczorach i w nieformalny, acz ofiarny i czynny sposób rodzice uczniów  szkoły. Uroczystość została przygotowana również dzięki zaangażowaniu  wielu sponsorów z Lipnicy Wielkiej i z Kiczor.
       Uroczystość   zaszczyciło swą obecnością wielu znamienitych gości, min. senator RP, p.  prof. Stanisław Hodorowicz,  posłowie na Sejm RP p. Anna Paluch i p.  Edward Siarka, Małopolski Vicekurator Oświaty, p. Grzegorz Baran,  dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, p. Bożena Bryl, radni powiatowi, p. Józef Szperlak - Prezes Banku Spółdzielczego w  Jabłonce, p. Bogdan  Jazowski,  p. Julian Stopka, p. Jan Kuczkowicz,  wójt gminy Jabłonka, p. Antoni Karlak. Mieliśmy przyjemność podejmować  gości z zagranicy, a to słowackich starostów z Zubrohlawy, Stefanowa i  Orawskiej Polhory. Dekanat Orawski  reprezentowali ks. vicedziekan  Leszek Uroda, proboszcz parafii bł. Jana  Pawła II w  Podsarniu-Harkabuzie, (dziekan, ks. kanonik Kazimierz Czepiel   przeszkodzony udziałem w pogrzebie usprawiedliwił swą nieobecność)  ks.   kanonik Adam Leśniak, proboszcz parafii św. Stefana w Lipnicy Wielkiej,   ks. kanonik Erwin Kliś, proboszcz parafii św. Jadwigi, Królowej w   Lipnicy Wielkiej - Murowanicy.  Mszę św. koncelebrowali również Rodacy z Kiczor i z Lipnicy Wielkiej: ks. Władysław Pilarczyk, ks. kanonik   Andrzej Kuliga, ks. kanonik Franciszek Kuliga, o. Tadeusz Janowiak OC,  o. Ksawery Ogórek OFMBern, ks. kanonik Andrzej Lichosyt, ks. kanonik Jan   Karlak, ks. Roman Stechura, ks. Mariusz Karkoszka i ks. Adam  Pastorczyk  SCJ. Katechetów wcześniej uczących w Kiczorach  reprezentowali ks. Piotr  Grzesik i ks. Grzegorz Kufel.
         Czynny udział dzieci w liturgii Mszy św. (śpiew i recytacje)   przygotowali ks. Rafał Jurczasiak, katecheta w szkole w Kiczorach i p. Edward Siepak - organista. W oprawę wokalno-muzyczną włączyli się p.  Karolina  Kowalczyk i Muzyka Orawska z prymistą, p. Eugeniuszem  Karkoszką. Montaż  słowno-muzyczny o Błogosławionym Patronie zaprezentowany w niezapomniany sposób przez uczniów szkoły opracowała  p. Wioletta Machaj, nauczycielka  języka polskiego w Szkole Podstawowej w  Kiczorach.
        W ten sposób  Patron Szkoły  Podstawowej w Kiczorach  znakomicie dopełnił grono  patronów szkół  stanowiących Zespół Szkół  Ogólnokształcących w Lipnicy  Wielkiej.  Patronów wywodzących się  spośród świętych oraz zasłużonych,  ofiarnych  społeczników Lipnickich.  Grono to stanowią: dla Szkoły   Podstawowej nr 1 w Murowanicy - św.  Jadwiga Królowa, dla Szkoły   Podstawowej nr 2 w centrum - Józefina i  Emil Mikowie, dla Szkoły   Podstawowej nr. 3 w Skoczykach - św.  Stanisław Kostka, dla Szkoły   Podstawowej nr 4 w Przywarówce - dr Emil  Kowalczyk, dla Gimnazjum w   Lipnicy Wielkiej - Piotr Borowy, Apostoł  Orawy.
      Zdjęcia z uroczystości, które mamy przyjemność Państwu  zaprezentować  wykonał p. Tadeusz Warczak, osobisty fotograf Księdza  Kardynała  Stanisława Dziwisza właściciel agencji FOTO-PLUS, przy ul.  Wiślnej 12a w  Krakowie.  Ks. Kardynał przybył do Kiczor jako Świadek świętości bł. Jana Pawła II, dlatego pod zdjęciami znajdziecie Państwo fragmenty Jego rozmowy opublikowanej pt. Świadectwo z Gian Franco Svidercoschim, wydanej w Warszawie w 2007 roku przez TZG Zapolex.  Zapraszamy do oglądania, lektury i prosimy o zdrowaśkę za  społeczność Szkoły  Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w  Kiczorach. a.z.


Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Poniedziałek XXVI tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Bł. Władysława z Gielniowa
25 września 2023r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia