Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Galeria zdjęć

Galeria zdjęć:

News

Prace konserwatorskie polichromii sklepienia wschodniego przęsła nawy głównej kościoła parafialnego finansowane w części (30 tys. PLN) przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - od czerwca do sierpnia 2011

      Od 24 czerwca trwały owe prace w naszym kościele. Jeśli chcesz się zapoznać bliżej z tym, co konserwatorzy robili na rusztowaniu - masz dwie możliwości: przeczytać poniższe opracowanie - fragment "Sprawozdania z wykonanych badań odkrywkowych i programu prac konserwatorskich polichromii koscioła pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej" autorstwa Bogusława Krówki lub obejrzeć opisane prosto zdjęcia : ). Możesz też przeczytać jedno i obejrzeć drugie. Takie rozwiązanie najlepiej pomoże Ci zrozumieć jakie prace wykonujemy. Owocnej lektury i przeglądania. a.z.

Proponowane postępowanie konserwatorskie:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania malowideł.

2. Uściślenie badań stratygraficznych i technologicznych.

3. Zabezpieczenie miejsc narażonych na odpadnięcie przez wykonanie opasek zabezpieczających i przyklejenie bibułki japońskiej 4%owym roztworem Klucelu G w etanolu.

4. Ustalenie występowania i zasięgu odspojeń tynku.

5. Konsolidacja warstw za pomocą iniekcji przy użyciu preparatu mineralnego Ledan firmy Kremmer i dyspersji wodnej Osakrylu KM połączona z przeżyłowaniem większych pęknięć tynku i wypełnieniem ich zaprawą wapienno-piaskową.

6. Wykonanie iniekcji ciśnieniowych mikrocementem w miejscach spękań konstrukcyjnych.

7. Wstępne oczyszczenie malowideł z kurzu i pajęczyn oraz delikatne omiatanie miękkimi pędzlami.

8. Usunięcie przemalowania z 1982 roku metodami opracowanymi na podstawie odpowiednich prób - zmywanie wodą i rozpuszczalnikami organicznymi oraz odstukiwanie i odskrobywanie mechaniczne.

9. Odgrzybienie ścian za pomocą preparatów chemicznych dobranych na podstawie prób (środek BFA firmy Remmers lub alkoholowy roztwór środka Preventol ON Extra niemieckiej firmy Kremer.

10. Utrwalenie warstwy malarskiej 4%owym roztworem Klucelu G w etanolu lub 4%owym Paraloidem B-82 w toluenie. Stężenie dla poszczególnych partii malowidła ustalone zostanie na podstawie przeprowadzonych prób.

11. Miejscowe podklejenie łuszczących się się partii warstwy malarskiej przy użyciu Klucelu G w etanolu.

12. Uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy zgodnie z pierwotną technologią i i sposobem opracowania powierzchni. Jako spoiwo zostanie użyte bezsiarkowe wapno gaszone firmy Dullinger z Salzburga.

13. Uzupełnienie powierzchniowych ubytków i pobiał prepatratami firmy KEIM Athenit Fino i Athenit Liscio. 

14. Scalenie kolorystyczne w obrebie zachowanej polichromii pigmentami mineralnymi z Polaroidem B-82 w etanolu jako spoiwem.

15. Rekonstrukcja nie zachowanych partii polichromii przy zastosowaniu technologii krzemianowej firmy KEIM.

16. Malowanie powierzchni gładkich farbami Ecosil firmy KEIM.

News

Przycinka sanitarna drzew na placu kościelnym - luty 2011

        Lipy, klony i jesiony na placu kościelnym wymagały pielęgnacji. Wiedzieliśmy  o tym od dawna. Chodzi przecież o bezpieczeństwo przechodzących po placu (żeby na kogoś nie spadł fragment posuszu) a także o zabezpieczenie rynien przed zatykaniem liśćmi i powierzchni dachu kościoła przed ewentualnym uszkodzeniem, oderwanymi w wyniku wichury konarami. Chodzi też o same drzewa, by je prześwietlić i odciążyć.  Pod koniec ubiegłego roku otrzymaliśmy pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie przycinki. Pan Bóg pobłogosławił pogodą, więc w ostatnich dniach lutego poprosiliśmy pracowników firmy Park-M ze Starego Sącza o wykonanie prac. Potem nasi parafianie uprzątnęli nagromadzone przy alejce goje : )
        Nie będziemy wychodzić na drzewa ale pooglądamy je sobie dokładniej i przyjrzymy się pracującym. Zapraszamy a.z.

News

Wykonanie i montaż balustrady i poręczy przy schodach na chór w wieży kościoła - marzec 2011

      Impulsem do wykonania tej niewielkiej ale potrzebnej pracy stała się jedna gospodarska rozmowa w czasie kolędy. Zgłoszono potrzebę. Bracia Orawcy i p. Eugeniusz Pniaczek, syn wykonali i zamontowali bezinteresownie co trzeba. Poręcz została przytwierdzona do osi klatki schodowej, tak, by wychodzący i schodzący trzymając się poręczy korzystali jednocześnie z najszerszego fragmentu stopni przy ścianie wieży. 
       Dziękujemy za troskę o wygodę i bezpieczeństwo modlących się w kościele. Ufamy, że estetyczne i trwałe wykonanie - marka solidnych lipnickich rzemieślników - będzie służyć niezniszczone wielu pokoleniom modlących się na chórze. a.z.

Bracia Orawcy i p. Eugeniusz Pniaczek, syn wykonali i zamontowali bezinteresownie poręcz w klatce schodowej, w wieży kościoła parafialnego i balustradę na poziomie chóru. Poręcz została przytwierdzona do osi klatki schodowej. Wychodzący i schodzący trzymając się poręczy korzystają jednocześnie z najszerszego fragmentu stopni przy ścianie wieży.   Dziękujemy za troskę o wygodę i bezpieczeństwo modlących się w kościele. Ufamy, że estetyczne i trwałe wykonanie - marka solidnych lipnickich rzemieślników - będzie służyć niezniszczone wielu pokoleniom modlących się na chórze. 

News

Dokończenie prac przy umocnieniu nabrzeża Lipniczanki wzdłuż kaplicy MB Częstochowskiej w Kiczorach - marzec 2011

Najpierw było tak: 

       Środa, 1.09.2010

     godz. 19.14: otrzymuję wezwanie, by wynieść Najświętszy Sakrament z kaplicy w Kiczorach, bo zagraża jej podtopienie, lub zburzenie przez napierający żywioł
      godz. 19.40 po zabezpieczeniu Najświętszego Sakramentu spontanicznie wynosimy paramenta, meble i sprzęt z kaplicy. Mężczyźni walczą o umocnienie brzegu rwącej rzeki, wszyscy obecni ciężko pracują
      ok. godz. 21.40 śpiewamy apel w smutnie pustej kaplicy dziękując, że napór wody zelżał i że wszystko udało się zabezpieczyć

      Czwartek, 2.09.2010,

      9.50 Kiczorzanie są na posterunku. Wnoszą do kaplicy, ustawiają i montują zgodnie wszystko, co wcześniej wynieśli.
      godz. 12.20 odmawiamy Anioł Pański w uporządkowanej i udekorowanej kaplicy, w której jakby nic się nie stało. Świeci słońce. W naszych sercach tli się nadzieja, że zbudujemy umocnienie brzegu potoku trwalsze niż zawodne płyty. Bogu niech będą dzięki...i czapki z głów wobec odważnych i ofiarnych Kiczorzanek i Kiczorzan, jak i tych, którzy im pomagali.

      Na końcu było tak:

      Niedziela 27.03.2011

     Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli umocnić nabrzeże i wykonali prace od listopada 2010 do marca 2011 aby zabezpieczyć przed powodzią kaplicę w Kiczorach:
- firmie Drwal p. Eugeniusza Węgrzyna, której właściciel i pracownicy bezinteresownie wykonali dużo więcej pracy niż wynikało z początkowych ustaleń,
- Urzędowi Gminy w Lipnicy Wielkiej poprzedniej kadencji (2006-2010) za sfinansowanie gabionów, które wypełniliśmy kamieniami,
- wiernym z Kiczor za ofiary i pracę,
- p. wójtowi Mariuszowi Murzyniakowi za sprzyjanie i nadzór nad pracami do ich zakończenia
p. dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiczorach i pracownicom kuchni za wydanie ponad 100 obiadów dla robotników za symboliczną, skromną odpłatność.

       Natomiast to, co było pomiędzy - można obejrzeć wirtualnie klikając poniżej : ) a.z.

News

Ornat orawski dlo Łukosa

        "Synu Orawy, odziynie Twoik ojców to Twoja Dusa, nie wyrzec sie je" - Taką oto strofę poświęconą temu, co na siebie wdziywomy umieścił w swoich Przykozaniach dr Emil Kowalczyk. Odnajdujemy w tym przykazaniu głęboki sens i potrzebę wypełnienia. Mając na uwadze owo polecenie obejrzymy orawski ornat ufundowany dla parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej.
       Ufundowała go pewna rodzina parafian, która pragnie zachować anonimowość. Wykonał p. Przemysław Garbaruk z Podwilka przy wydatnej pomocy żony Moniki. Doradztwem z zakresu wzornictwa regionalnego służyli pp. Karolina i Marcin Kowalczykowie. A my się mu przyglądamy. W kościele ogólnie, w całej okazałości. Tutaj z bliska, w detalach, doceniając rzetelność wykonania i nieodzowność każdej nitki, każdego sukiennego włoska składającego się na wytworne, całościowe piękno.

News

Wymiana odeskowania i poszycia dachowego kościoła parafialnego - od maja do września 2011

     Od 4 maja trwały prace na dachu naszego kościoła. Jak zaplanowaliśmy - zdjęliśmy stare poszycie z blachy ocynkowanej oraz odeskowanie i założyliśmy nowe, świerkowe odeskowanie, a także poszycie miedziane na płaskich powierzchniach dachowych. Pracowali nasi starzy znajomi z ubiegłego roku, p. Alek, p. Janek, Kamil, Piotrek, oraz p. Lucek - wszyscy z firmy trudniącej się dekarstwem budowlanym p. Kazimierza Kulasiaka, z Chyżnego. Szefa było widać w tym roku rzadziej, bo doglądał prac innych grup montażowych swej firmy. Pojawiał się jednak zawsze wtedy, gdy nabardziej go było potrzeba, np.  przy pokrywaniu sygnaturki.
      Usługi tartaczne wykonał nasz parafianin, p. Karol Małkusiak z rodziną.
    Ciesielkę przy zadaszeniu nad wejściem głównym i nad zakrystią wykonał p. Franciszek Janowiak według projektu p. Joanny Skoczyk, który to projekt uzyskał aprobatę wojewódzkiego konserwatora zabytków z delegatury w Nowym Targu. Wsparcie logistyczno-porządkowe zapewnił niezawodny p. Ignacy Kozak z różnymi brygadami pracowników.
       Pomimo deszczowego, kapryśnego lata udało się zakończyć prace w połowie września, czyli po pięciu miesiącach. Zobaczmy z bliska co było słychać i widać na dachu naszego kościoła.


Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Poniedziałek XXVI tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Bł. Władysława z Gielniowa
25 września 2023r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia