Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Galeria zdjęć

Galeria zdjęć:

Prace konserwatorskie polichromii sklepienia wschodniego przęsła nawy głównej kościoła parafialnego finansowane w części (30 tys. PLN) przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - od czerwca do sierpnia 2011

      Od 24 czerwca trwały owe prace w naszym kościele. Jeśli chcesz się zapoznać bliżej z tym, co konserwatorzy robili na rusztowaniu - masz dwie możliwości: przeczytać poniższe opracowanie - fragment "Sprawozdania z wykonanych badań odkrywkowych i programu prac konserwatorskich polichromii koscioła pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej" autorstwa Bogusława Krówki lub obejrzeć opisane prosto zdjęcia : ). Możesz też przeczytać jedno i obejrzeć drugie. Takie rozwiązanie najlepiej pomoże Ci zrozumieć jakie prace wykonujemy. Owocnej lektury i przeglądania. a.z.

Proponowane postępowanie konserwatorskie:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania malowideł.

2. Uściślenie badań stratygraficznych i technologicznych.

3. Zabezpieczenie miejsc narażonych na odpadnięcie przez wykonanie opasek zabezpieczających i przyklejenie bibułki japońskiej 4%owym roztworem Klucelu G w etanolu.

4. Ustalenie występowania i zasięgu odspojeń tynku.

5. Konsolidacja warstw za pomocą iniekcji przy użyciu preparatu mineralnego Ledan firmy Kremmer i dyspersji wodnej Osakrylu KM połączona z przeżyłowaniem większych pęknięć tynku i wypełnieniem ich zaprawą wapienno-piaskową.

6. Wykonanie iniekcji ciśnieniowych mikrocementem w miejscach spękań konstrukcyjnych.

7. Wstępne oczyszczenie malowideł z kurzu i pajęczyn oraz delikatne omiatanie miękkimi pędzlami.

8. Usunięcie przemalowania z 1982 roku metodami opracowanymi na podstawie odpowiednich prób - zmywanie wodą i rozpuszczalnikami organicznymi oraz odstukiwanie i odskrobywanie mechaniczne.

9. Odgrzybienie ścian za pomocą preparatów chemicznych dobranych na podstawie prób (środek BFA firmy Remmers lub alkoholowy roztwór środka Preventol ON Extra niemieckiej firmy Kremer.

10. Utrwalenie warstwy malarskiej 4%owym roztworem Klucelu G w etanolu lub 4%owym Paraloidem B-82 w toluenie. Stężenie dla poszczególnych partii malowidła ustalone zostanie na podstawie przeprowadzonych prób.

11. Miejscowe podklejenie łuszczących się się partii warstwy malarskiej przy użyciu Klucelu G w etanolu.

12. Uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy zgodnie z pierwotną technologią i i sposobem opracowania powierzchni. Jako spoiwo zostanie użyte bezsiarkowe wapno gaszone firmy Dullinger z Salzburga.

13. Uzupełnienie powierzchniowych ubytków i pobiał prepatratami firmy KEIM Athenit Fino i Athenit Liscio. 

14. Scalenie kolorystyczne w obrebie zachowanej polichromii pigmentami mineralnymi z Polaroidem B-82 w etanolu jako spoiwem.

15. Rekonstrukcja nie zachowanych partii polichromii przy zastosowaniu technologii krzemianowej firmy KEIM.

16. Malowanie powierzchni gładkich farbami Ecosil firmy KEIM.

Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Sobota XVI tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Kingi
24 lipca 2021r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia