Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Grupy parafialne

Grupy parafialne:

Sprawozdanie z wizytacji braterskiej i kapituły wyborczej (29 czerwca 2013 r. )

     29 czerwca br. miejscowa wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przeżywała wizytację pasterską i braterską połączoną z kapitułą wyborczą. Wizytację przeprowadzili delegaci regionu krakowskiego tercjarzy, mianowicie s. Jadwiga Wojas OFS, radna regionalna do spraw kontaktu ze wspólnotami (przemawiająca), s. Teresa Romejko OFS (pierwsza od prawej), skarbnik regionalny i asystent regionalny, o. Błażej Rudnik OFM (w środku)
  

 


     Rozpoczynając spotkanie zgromadzeni odmówili koronkę franciszkańską o owocne obrady i wybory w czasie kapituły. Mszę św. dla zgromadzonych (jednocześnie sumę w Uroczystość śś. Piotra i Pawła w kościele parafialnym koncelebrowali: ks. Prałat Bolesław Kołacz asystent parafialny, proboszcz parafii i ojciec Błażej. On też wygłosił okolicznościowe kazanie. Siostry tercjarki przygotowały procesję z darami ofiarnymi w czasie liturgii Mszy św.
     W dalszej części spotkania przeprowadzonej na Prałatówce (na zdjęciu powyżej) dotychczasowa przełożona wspólnoty parafialnej - s. Hermina Karlak powitała Szanownych Gości z Krakowa, kapłanów oraz  siostry i braci ze wspólnoty parafialnej a także przedstawiła sprawozdanie z działalności rady wspólnoty w czasie ostatniej, trzyletniej kadencji (od 26 czerwca 2010 do 29 czerwca br.)  W sprawozdaniu wspomniała o comiesięcznych spotkaniach wspólnoty w pierwsze soboty miesiąca (Msza św., konferencja ks. Prałata Bolesława) oraz o innych spotkaniach formacyjnych, braterskich i organizacyjnych. Przypomniała, że tercjarze lipniccy to obecnie 24 osoby. W referowanym okresie zmarło pięć sióstr, a trzy kolejne zostały przyjęte. Ustępująca przełożona (na zdjęciu pierwsza z prawej) podkreśliła również swój udział w spotkaniach przełożonych wspólnot miejscowych w Krakowie, w rekolekcjach w Skomielnej Czarnej, dniach skupienia w Krakowie, w pielgrzymkach do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Krakowa i do Dębowca.
      Z relacji s. Herminy dowiedzieliśmy się również o zaangażowaniu tercjarzy w życie religijne w parafii: uczestnictwo tercjarzy w Żywym Różańcu, prowadzenie modlitw parafialnych - cząstki różańca św. i koronki do Bożego Miłosierdzia przy okazji porannej Mszy św. w kościele, prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielkim Tygodniu, podczas peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego i w czasie czterdziestogodzinnego nabożeństwa przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Ostatnio ustępująca Siostra Przełożona uczestniczyła w rekolekcjach w drodze śladami św. Franciszka z Asyżu. Odprawiając te rekolecje w Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej w Asyżu uroczyście odnowiła profesję w 50-lecie złożenia ślubów zakonnych. Siostra podziękowała gościom z regionu krakowskiego i prowicjałowi, o. Rufinowi za możliwość udziału w pielgrzymce. Wyraziła wdzięczność proboszczowi parafii za opiekę nad tercjarzami, zwłaszcza podczas hospitalizacji asystenta wspólnoty, ks. Prałata Bolesława Kołacza. Podziękowała wszystkim siostrom i braciom ze wspólnoty, zwłaszcza ustępującej radzie za 9-letnią współpracę od momentu okazania jej zaufania przy wyborze na przełożoną wspólnoty.
       Potem odbyła się kapituła wyborcza wspólnoty. Przewodniczyli jej goście z regionu krakowskiego. Uprawnieni zgromadzeni wybrali: przełożoną wspólnoty - s. Marię Hrustek, (na zdjęciu obok) jej zastępczynię - s. Joannę Surowczyk, sekretarza - s. Czesławę Jasiurę, skarbnika - s. Herminę Karlak, Annę Bandyk - radną do spraw formacji początkowej, Genowefę Martyniak - radną do spraw dzieła miłosierdzia (na zdjęciu powyżej składają przyrzeczenie wypełniania powierzonych funkcji) Asystentem wspólnoty i jednocześnie członkiem rady wspólnoty pozostaje ks. Prałat Bolesław Kołacz. Spotkania wspólnoty, jeśli nie postanowione inaczej odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca. Rozpoczyna je udział w porannej Mszy św. w kościele parafialnym. Oficjalną część spotkania zakończył obiad na plebanii z tortem z okazji 85tych urodzin ks. Prałata Bolesława, asystenta wspólnoty.
 
 
s. Maria Hrustek, przełożona wspólnoty parafialnej FŚZ
Pokój i Dobro!
 
 
 

Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Sobota XXXIV tygodnia okresu zwykłego
27 listopada 2021r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia