Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
O parafii / Zasłużeni parafianie Lipnicy Wielkiej

O parafii / Zasłużeni parafianie Lipnicy Wielkiej:

News

Piotr Borowy, Apostoł Orawy

 

      Oto sylwetka Zasłużonego Lipniczanina, Piotra Borowego, Apostoła Orawy, patrona Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej w 30stu pytaniach i odpowiedziach przygotowana w maju i czerwcu 2010 roku jako zbiór czytanek na nabożeństwa czerwcowe.
      Źródłem dla poniższego opracowania jest tekst zredagowany w 2002 roku przez dra Emila Kowalczyka. Inspiracją do przygotowania sylwetki stała się uroczystość nadania imienia Piotra Borowego, Apostoła Orawy Gimnazjum w Lipnicy 16 czerwca 2010 r., której przewodniczył JE ks. Kardynał Stanisław  Dziwisz. Chodziło o to, by uczestniczącym w nabożeństwach przybliżyć postać wybranego Patrona.
      Teraz liczymy na to, że i Ty, Drogi Czytelniku zainteresujesz się niezwykłą Postacią pomocną w przeżywaniu naszych czasów. Zapraszamy też na grób Piotra Borowego na cmentarzu przykościelnym w Lipnicy Wielkiej w pobliżu zakrystii kościoła i pod tablicę pamiątkową Jemu poświęconą, wmurowaną w scianę zachodnią kościoła, na lewo od wejścia głównego (na zdjęciu poniżej).

News

dr Emil Kowalczyk

    
     Osnową dla powstania poniższego opracowania o życiu i twórczości dra Emila Kowalczyka stał się artykuł napisany przez p. Stanisławę Kucek w Gminnych Nowinach, tygodniku Rady Gminy Lipnica Wielka, nr 589/2005, w roku śmierci pana Emila. Dziękujemy p. Stasi, kierownikowi Biblioteki Gminnej w Lipnicy Wielkiej za zgodę na opublikowanie adoptowanej treści.
      Zapraszamy zainteresowanych do biblioteki mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej. Można tam znaleźć cenne pamiątki po doktorze Emilu i jeszcze ceniejszy, żywy szacunek i serdeczne wspomnienia Jego Osoby i pracy. Zapraszamy też do odwiedzenia cmentarza parafialnego i modlitwy przy grobie doktora  (tuż przy głównym wejściu od strony wschodniej) Po drodze przejdziemy obok miejsca zamieszkania p. Emila.  
       Naszym zamierzeniem było również, by oddać głos samemu panu Emilowi. Myśli zaczerpnięte z jego przemówień i fragmenty poezji zaczerpnęliśmy z czasopisma Moja Orawa, z nr 1/2005 poświęconego pamięci Emila Kowalczyka. a.z.


Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Czwartek XVI tygodnia okresu zwykłego, Święto Św. Jakuba Apostoła
25 lipca 2024r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia