Parafia Rzymskokatolicka Św. Łukasz Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Łukasz Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej
Strona główna

Na bieżąco:

Regulamin Konkursów na 250 lecie parafii

Data dodania: 2019-04-07 16:36:15

REGULAMIN KONKURSÓW PARAFIALNYCH

z okazji 250-lecia konsekracji kościoła św. Łukasza 

 

 

Organizatorzy:


Parafia św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej na Orawie

 

Cel konkursu:

 

  • Zaangażowanie uczniów i rodzin w przeżywanie Uroczystości konsekracji kościoła parafialnego św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
  • Zaznajomienie uczestników konkursu z historią kościoła i parafii św. Łukasza Ewangelisty
  • Zacieśnienie więzi wspólnotowych w rodzinie i parafii
  • Zachęta chodzenia do kościoła na Mszę św. i krótką modlitwę
  • Zaangażowanie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich w różne formy pracy pozalekcyjnej
  • Korelacja między przedmiotowa (plastyka, informatyka, historia, technika)
  • Odkrywanie ukrytych talentów i docenienie ich działań
  • Promocja zdolnych dzieci i młodzieży 


Adresaci:


Uczniowie uczęszczający na lekcję religii w szkołach na terenie parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej oraz wszyscy parafianie


Kliknij na więcej.


Kategorie wiekowe i tematyczne:

 

   I.         Klasy I-III szkół podstawowych:

„Kościół św. Łukasza oczami dziecka”


 • Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej budynek kościoła św. Łukasza.

• Prace należy wykonać samodzielnie, w dowolnej technice plastycznej płaskiej na formacie A4 lub A3 (kredka, ołówek, malarstwo, mozaika, wyklejanka, wydzieranka, kolaż itp.).

Etap I szkolny - dla szkół na terenie parafii organizują nauczyciele religii we współpracy z Księdzem Wikariuszem-Katechetą i Dyrektorem Szkoły, dlatego prace oddajemy do swoich katechetów.

• Do etapu II parafialnego katecheci uczący w szkołach na terenie parafii wybierają z wszystkich prac 10 najlepszych dzieł i w imieniu uczestników dostarczają do parafii.

• Na odwrocie każdej pracy należy przykleić wypełnioną kartę zgłoszenia podaną poniżej.

• Termin oddania prac do stosownych osób i miejsc – 31 maja 2019 r.

• Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów.

• Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi podczas Mszy świętej, na zakończenie roku szkolnego tj. 21.06.2019 roku oraz poprzez opublikowanie na stronie internetowej parafii.

 

 II.         Klasy IV-VIII szkół podstawowych:

 „Św. Łukasz – kościół, do którego chodzę na Mszę świętą”


• Zadaniem konkursu jest wykonanie makiety przedstawiającej budynek kościoła św. Łukasza.

• Prace należy wykonać samodzielnie bądź w rodzinach, w dowolnej technice technicznej (z zapałek, z kartonu, tworzyw sztucznych, drewna itp.).

Etap I szkolny - dla szkół na terenie parafii organizują nauczyciele religii we współpracy z Księdzem Wikariuszem-Katechetą i Dyrektorem Szkoły, dlatego prace oddajemy do swoich katechetów.

• Do etapu II parafialnego katecheci uczący w szkołach na terenie parafii wybierają z wszystkich prac 10 najlepszych dzieł i w imieniu uczestników dostarczają do parafii.

• Do pracy należy przykleić (dołączyć) wypełnioną kartę zgłoszenia podaną poniżej.

• Termin oddania prac do stosownych osób i miejsc – 31 maja 2019 r.

• Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów.

• Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi podczas Mszy świętej, na zakończenie roku szkolnego tj. 21.06.2019 roku oraz poprzez opublikowanie na stronie internetowej parafii.

 

III.         Klasy gimnazjalne, średnie i pozostali parafianie:

„Jak w trzech punktach pokazałbyś parafię św. Łukasza”


• Zadaniem konkursu jest wykonanie, klipu, spotu, filmiku przybliżającego charakterystykę parafii i kościoła św. Łukasza.

• Prace można wykonać samodzielnie, w grupie bądź z konsultacjami dorosłych np. nauczycieli informatyków (czas filmiku 2-5 minut; zrobiony w formacie dającym się normalnie otworzyć w standardowych programach komputerowych; filmik może być nakręcony jako np. przewodnik turystyczno-pielgrzymkowy; może zawierać świadectwa, sondę uliczną, wywiady z ciekawymi ludźmi). Trzeba poprosić o pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, jeśli taka będzie potrzeba osób występujących w filmie (załącznik poniżej)

• Uczestnik konkursu oddaje filmik do kancelarii parafialnej bądź zakrystii kościoła św. Łukasza.

• Filmy - klipy oddajemy na podpisanej płycie CD/DVD do której dołączamy wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych poniżej.

• Termin oddania prac do stosownych osób i miejsc – 31 maja 2019 r.

• Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów.

• Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi podczas Mszy świętej, na zakończenie roku szkolnego tj. 21.06.2019 roku oraz poprzez opublikowanie na stronie internetowej parafii.

 

UWAGA!!!


1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Prawa autorskie przechodzą na organizatora.

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne promowanie ich prac przez organizatora konkursu oraz podanie ich danych osobowych do publicznej wiadomości.

3. Główne nagrody to: tablety i smartfony.

 

 

 

 

Karta zgłoszenia dla szkół

(naklejamy bądź dołączamy do pracy)

 

Uczeń

Imię:

 

Nazwisko:

 

Telefon kontaktowy:

 

Klasa

 

 

 

Szkoła

 

 

 

 

Tytuł pracy

 

 

 

 

Nauczyciel religii

 

 

Imię i nazwisko:

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

i wykorzystanie wizerunku dziecka

 

 

Ja niżej podpisany(a). . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz wykorzystywanie wizerunku mojej osoby przez Parafię św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej w działaniach konkursowych i medialnych (zamieszczenie na stronie) prowadzoną przez ww. parafię.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miejscowość i data                        Czytelny podpis opiekuna

Menu:

Kalendarz litrugiczny:

 
Piątek II tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Agnieszki
21 stycznia 2022r.

Warto wiedzieć:

Warto wiedzieć:

Trzech papieży przyczyniło się najbardziej do upowszechnienia Różańca:


1. Papież Pius V w 1566 roku zatwierdził formę tej modlitwy


2. Papież Leon XIII wprowadził październik jako miesiąc różańcowy. Widział w Różańcu oręż przeciwko atakom szatana.


3. Papież Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (2002/2003). Wprowadził również tajemnice światła. "Dzięki Różańcowi zawsze doznawałem otuchy" - wyznał. 


xtml
css
e-parafia