Porządek Mszy Św.

Niedziele i uroczystości:
7.30, 10.00, 11.30, 15.00 z nieszporami

Święta nieobowiązujące:
7.00, 10.00, 18.00 (od Wielkanocy do 30 września) lub 17.00 (od 1 października do Wielkanocy)

Dni powszednie:
6.30, 18.00 (17.00)

Jubilat wyszedł z siebie i powspominał : )

Katolicki, znaczy pasjonujący i zajmujący

Dane nam jest być niepodległymi

Na ciszę wyborczą o ciszy w Chochołowskiej

Syryjczycy proszą nas o pomoc

Zbawienna i pożyteczna modlitwa za zmarłych

Tuż przed ciszą wyborczą

Patron znów nas żegna na Ślamczykówce

ŚDM 2016 - w połowie drogi do...

Strona główna
News

Kto zacz? Marlena? Kaśka? czy...Karolina?

Data dodania: 2014-11-17

       Dwie przyjaciółki, osiemnastolatki Kaśka ( Marlena Burian - na zdjęciu) i Magda, kończą liceum filmowe. Pomiędzy zabawą i korzystaniem z życia muszą jeszcze znaleźć czas na przygotowanie do czekającego je egzaminu końcowego. Mają za zadanie przygotować etiudę filmową.   
       Gdy nauczyciel podsuwa im temat, w pierwszej chwili buntują się. Chciały kręcić film o ważnych społecznie sprawach, o współczesnych problemach, chciały zmieniać świat, a tu trafia się im historia jakiejś wiejskiej dziewczyny sprzed 100 lat, która w bezsensowny sposób dała się zabić! Chcąc nie chcąc, wyruszają w drogę do Zabawy, gdzie żyła i zginęła ich bohaterka – Karolina Kózkówna.
          Tyle szkic fabuły filmu. Zaciekawił?...

News

Piękny polski listopad

Data dodania: 2014-11-14

    Nie myślę bynajmniej jedynie o pogodzie, choć i ta - przednia - wetuje nam straty kapryśnego lata. Spotkałem nawet starszego człowieka, który stwierdził, że w czasie tych późnojesiennych, łagodnych dni jeszcze więcej chce mu się pracować i jeszcze więcej osiąga niż w lecie.
      W święto Niepodległości na Rajsztagu wyobraziłem sobie, że przenoszę się siedemdziesiąt lat wstecz...Z lasu wyłoniła się tuż obok mnie grupka mężczyzn ze strzelbami. Uświadomiłem sobie, że św. Hubert (wsp. 3 listopada) otwarł sezon łowiecki. Dlatego wybełkotałem: Darz Bór!, medytując jednocześnie, że myśliwi wyglądają w kamuflażu moro i z bronią na ramieniu - wypisz wymaluj - jak oddział partyzancki.
      Jeśli jesteśmy przy Święcie Niepodległości, to w ten dzień nad Lipnicą nawet niebo było udekorowane barwami narodowymi. Astronomiczna, okolicznościowa  iluminacja.
        Ksiądz w ten dzień przy ołtarzu czytał ewangelię o nieużytecznych sługach.
       O nas.
   Cokolwiek dobrego uczynimy - nie powinniśmy się chełpić. Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Jak w Skubarkach Józefiny Mikowej:


 

News

Dwie wiadomości ulokowane na drodze

Data dodania: 2014-11-09

          Pierwsza wiadomość - dobra. Herb św. Łukasza zdewastowany przed rokiem przez wandali wrócił na granicę gminy na Ślamczykówce. Przeleżał kilka miesięcy w garadzie ale troska pp. Ignacego Kozaka, Romana Paplaczyka i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej przywróciła mu dawną świetność w należnym mu miejscu.

News

Zmarli, zapisani w księdze życia

Data dodania: 2014-11-07

     Nieopodal budynku dawnej Przystani Górskiej, (dziś dzierżawionego od miasta Poznań przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej), kilkadziesiąt metrów poniżej Rajsztagu znajdują się dwie bezimienne mogiły żołnierskie. Kryją ponoć szczątki dwóch żołnierzy niemieckich, rodem z Austrii, których rozstrzelali Rosjanie po wkroczeniu Armii Czerwonej do Lipnicy w styczniu 1945 r.
         W pierwszych dniach listopada br. również na tych mogiłach płonęły znicze. To pocieszający znak naszej modlitewnej pamięci o możliwie najszerszym kręgu zmarłych przodków.
 

News

Policzyli nas w kościele i w kaplicach

Data dodania: 2014-10-23

     W ubiegłą niedzielę, 19 października ministranci nas policzyli na prośbę Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Uczestniczyło wtedy we Mszach św. w kościele i w kaplicach 2640 wiernych, co stanowi 64% wszystkich wiernych w parafii - to średni, parafialny wskaźnik praktykujących udział w niedzielnej Eucharystii od 6 lat.W stosunku do średniej krajowej lipnicka frekwencja na Mszy św. jest regularnie wyższa o 15 do 20 punktów procentowych. Komunikujemy na poziomie o 6-8 punktów procentowych wyższym niż średnia krajowa.

News

Ku przestrodze bezmyślnym bałaganiarzom

Data dodania: 2014-10-23

     Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej poinformował nas o dalszym występowaniu problemu zaśmiecania, zatykania systemu kanalizacji sanitarnej. Nieznani sprawcy wrzucają do systemu przedmioty mogące spowodować awarię sieci kanalizacyjnej oraz uszkodzenie urządzeń oczyszczalni ścieków.

News

Złote pary są wśród nas

Data dodania: 2014-10-12

    W ubiegłą niedzielę, 5 października gościliśmy w naszym kościele Złote Pary Małżeńskie z gminy Lipnica Wielka, świętujące jubileusz 50-lecia małżeństwa. Msza św. sprawowana w intencji Jubilatów i Ich Rodzin była pierwszą częścią tradycyjnych obchodów jubileuszowych przygotowanych elegancko przez Wójta Gminy Lipnica Wielka i pracowników Urzędu Gminy.

News

Dziękowaliśmy za kanonizację św. Jana Pawła II

Data dodania: 2014-09-29

       22 września br. blisko dwudziestu pielgrzymów z naszej parafii udało się do krakowskich Łagiewnik na kolejne dziękczynienie za kanonizację Papieża Polaka. Do Sanktuarium św. Jana Pawła II - Centrum Nie lękajcie się! przybyliśmy w grupie pielgrzymów z dekanatów: Czarny Dunajec, Jabłonka, Nowy Targ i Rabka. Uczestniczyliśmy we Mszy św. i procesji różańcowej w ogrodzie różańcowym sanktuarium.

1 2 3 4 ...7 »
Menu:
 
Sobota XXXIII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Cecylii
22 listopada 2014r.

Lipnicanie gwarzo:
dać siustu - udzielić komuś ostrej reprymendy, skarcić ostro lub nawet zbić za karę, np. Pocóś tam poseł na ty gruski! Bez widzioł, ociec ci do siustu!

wagabundzić - przeszkadzać, być zawadą, np.: Biyda, kie taki synk wagabundzi.

ćma - motyl nocny; ciemność, mrok, np.: Ćma było...Noj có? Zbłondziółek.

:: więcej

Warto wiedzieć:
...105 tys. - tyle chrześcijan ginie rocznie za wiarę w Chrystusa, zatem
...co 5 minut ginie statystycznie jeden chrześcijanin
...200 milionów chrześcijan, czyli tyle ile obywateli liczy największe państwo Ameryki Południowej - Brazylia, jest brutalnie prześladowanych
...w ponad 70 krajach świata, czyli w 1/3 wszystkich krajów świata łamie się prawo do wolności religijnej
...170 tys. osób - tyle pochłonęła wojna domowa w Syrii od marca 2011 r. - to tak, jakby uśmiercić wszystkich obywateli powiatu nowotarskiego
...z tego 17 tys. ofiar wojny to dzieci (liczba porównywalna z ilością mieszkańców w dużej gminie Jabłonka)
...2,5 mln obywateli Syrii (co dziewiąty Syryjczyk) uciekli poza granice kraju.

xtml css
e-parafia